Kystmagasinet 1.15: Selv om ingen slår Austevollbåten Gardar når det gjelder kraftig fremdriftsmaskineri, finnes det hele 244 norske fiskefartøyer med 1.000 eller flere hestekrefter i kjelleren. Høye oljepriser har tvunget frem avanserte løsninger som gjør at størst ikke lengre er viktigst. Kystmagasinet har laget en oversikt som viser hvem som er sterkest i fiskeflåten.

Hele 133 fartøyer utstyrt med motorer oppført med 1.000 hestekrefter, en ytelse tilpasset NOx-reglene. Mange av disse kan, om det skulle bli nødvendig, oppjustere motorenes krefter. Fortsatt bygges det båter med motorer som skal yte 1.000 hestekrefter. Men de fleste har atskillig mer kraft om de slippes løs.

 

Med hele 11.000 hestekrefter skjult i betegnelsen Wärtsila SCV 950-P580 har Gardar desidert flest hestekrefter i den norske fiskeflåten. Gardar er bygd i 1998 ved Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk som Serene for irske eiere. Gardar kjøpte båten fra Island hvor den hadde navnet Beitir. Denne båten hører til en generasjon hvor det fortsatt var om å gjøre å ha store krefer. Siden har økende drivstoffpriser endret fokus mot bedre drivstofføkonomi. Gardar kan også seiles svært økonomisk. Men da seiler den med masse ubrukte krefter.

Frøyanes
Ifølge Fiskeridirektoratets fartøyregister har linebåten Frøyanes hele 4.158 hestekrefter. Riktig eller ikke riktig, – ingen annen norsk linebåt er utstyrt med like mye motorkraft. Foto Edmund Mongstad.

 

Motorens ytelse forteller ikke alt

Det er ikke alltid rettferdig å sammenligne bare hovedmotorens ytelse. Det er først når man slår sammen ytelse til hovedmotor og hjelpemotorer at de reelle kreftene kommer frem. I tillegg kan ytelse sees i forhold til båtens vekt. En del fartøyer har en hovedmotor, samtidig som de kan utnytte kraft fra hjelpemotorer til å øke energien som brukes til fremdrift.

 

Trål krever mest

Hvilket behov fartøyer har for kraft til fremdrift varierer ikke bare med størrelse, men også hva slags fiskeri fartøyet brukes til. Trål er det fisket som krever mest energi. Av femten fartøyer med hovedmotor som yter over 7.500 hestekrefter, er det en blanding av trålere og pelagiske fartøyer. Ett av fartøyene er 99,5 meter lange Juvel som tråler etter krill i Antarktis. Den har en hovedmotor som yter 8.200 hestekrefter.

 

De to andre krilltrålerne er på langt nær like godt utstyrt med hestekrefter. 84 meter lange Saga Sea, som er veteranen innen krilltråling, har «bare» 6.000 hestekrefter, mens Aker Biomarine sitt andre fartøy, 134 meter lange Antarctic Sea, tross lengden må klare seg med 5.310 hestekrefter.

AO5K3575

De nye trålerne, som Gadus Poseidon (bildet), er større, men er registrert med færre krefter en den mye eldre Vesttind. Foto: Edmund Mongstad,

 

1.000 eller 4.240 hester?

Ett eksempel på skjulte krefter er 37 meter lange Einar Erlend som i fjor ble levert fra Vestverftet i Hvide Sande til redere i Bodø. Båten, som ble designet av Solstrand trading AS i Tomrefjord, er er utstyrt med en sekssylindret Mitsubishi S6U-MPTK med ytelse på 1.000 hestekrefter, som sørger for fremdrift. I tillegg har den to Mitsubishi hjelpemotorer, hver med en ytelse på 1320 hestekrefter.

 

Valg av hovedmotor synes å være gjort med tanke på å kunne øke ytelsen i fremtiden. Dette er en motor hvor andre fartøyer tar ut 1.600 hester. Det vil si at om det skulle bli nødvendig kan det produseres 4.240 hestekrefter i maskinrommet. Det er uten tvil en ytelse svært få båter under 40 meter kan hamle opp med. Det er også interessant, at ved bare å bruke 1.000 hestekrefter av hovedmotorens ytelse, løser rederen problemet med NOx.

Hestekrefter 5

Med lengde på 37 meter og hele 4.220 hestekrefter i maskinrommet er Einar Erlend bygget både med mulighet til forlengelse og tilpasning til NOx-reglene.

 

De eldste er sterkest

En kraftkar er også Havfisk sin tråler Vesttind. Den 60 meter lange tråleren har en hovedmotor som sparker fra med hele 7.510 hester. Det er mer enn de nye Havfisktrålerne Gadus Poseidon, Gadus Njord og Gadus Neptun. Disse trålerne har alle en største lengde på 69,8 meter, nesten ti meter lengre enn Vesttind. Mest av alt demonstrerer det utviklingen som har skjedd innen skrog, fremdrift og hvordan båtene er driftes. Vesttind er bygget i år 2000.

 

Godt utstyrt linebåt

Linebåten Frøyanes, med lengde 60 meter, bygget i 2011, er utstyrt med en hovedmotor på 4.158 hestekrefter. Frøyanes Senior, som tilhører samme rederi, har bare 1.521 hestekrefter. Forskjellen er at Frøyanes er utrustet med dieselelektrisk fremdrift i form av to elektromotorer på 800 kW hver. Tre Yanmar dieselgeneratorer på 1.250 hk hver sørger for den elektriske kraften. I direktoratets fartøyregister er antakelig alle motorer, inklusiv havneaggregat, inkludert når motorkraft oppgis til godt over 4.000 hestekrefter.

 

Flere av fartøyene i oversikten har to fremdriftsmotorer. Tallene for hvert enkelt fartøy viser derfor nødvendigvis ikke hvor mye kraft hovedmotoren har, men i noen få tilfeller hvor mye kraft fremdriftsmotorene har.

Hestekrefter 8

70 meter lange Rogne har 4.080 hestekrefter. Hadde den blitt bygget for 10 år siden ville nok rederen plusset på et par tusen hestekrefter. I stedet har den tre hjelpemotorer som yter 500 kW, totalt 2.000 hester. Disse kan brukes til å booste kraften som brukes til fremdrift.

 

Mindre hovedmotorer

Det synes også være tydelig at de fleste nye pelagiske trålere/notbåter utstyres med mindre hestekrefter enn hva som var vanlig tidligere. En årsak er at den reelle kraften skjules bak hovedmotorens ytelse. Man har mulighet til å overføre kraft fra hjelpemotorer til aksling, og i noen tilfeller faktisk kunne sørge for fremdrift utelukkende ved hjelp av hjelpemotorer. Av de femten fartøyene som er oppført i fartøyregisteret med mer enn 7.000 hestekrefter er bare to nyere enn femten år.

 

Når Kystmagasinet likevel har valgt å sette sammen en oversikt bare basert på hovedmotor(er), skyldes det at det ville vært en tilnærmet umulig oppgave å få oversikt over hva samtlige båter har av reell kraft som kan overføres til propell.

Hestekrefter 6

Harto er ingen storbåt. Men selv om den bare er 28 meter lang, har den en hovedmotor som yter 1.630 hestekrefter. Det betyr at den havner på en 89. plass i rankingen over hvem som har størst motorkraft.

 

 

Samlet har de 244 båtene i oversikten en ytelse på 778.474 hestekrefter. Det gir et snitt på 3.196 hk. Vi har delt oversikten inn i ulike ytelsesgrupper for å gjøre den enklere å finne frem. Mellom mange fartøyer skiller det bare en eneste hestekraft. I disse tilfellene kan det gjerne være at ved omregning fra kW så har noen kuttet desimalene, mens andre har foretatt korrekt avrunding. Kystmagasinet har forholdt seg til Fiskeridirektoratets fartøyregister og det som er oppgitt som ytelse.

 

7500 HK eller mer

Navn LOA BRT1969 ByggetÅr HK Motorbygget Poststed
1 GARDAR 71,10 2188 1998 11000 2010 BEKKJARVIK
2 MANON 70,00 1793 1996 8920 1995 BEKKJARVIK
3 SLAATTERØY 67,40 1774 1997 8500 1997 BEKKJARVIK
4 JUVEL 99,50 5500 2003 8200 2002 FOSNAVÅG
5 LIBAS 94,32 4377 2004 8160 2003 STRAUME
6 HOPEN 74,00 3909 2013 8000 2012 FOSNAVÅG
7 HAVSKJER 67,40 1988 2000 7520 1999 ÅLESUND
8 VESTTIND 60,00 2243 2000 7510 1999 STAMSUND
9 MALENE S 68,30 2187 2000 7507 2000 TORANGSVÅG
10 ÅKERØY II 67,90 1614 1998 7500 1998 DØNNA
10 SELVÅG SENIOR 67,40 1960 1999 7500 1998 HALSA
10 TRØNDERBAS 68,25 2213 1999 7500 1999 RØRVIK
10 STRAND SENIOR 67,40 1969 1999 7500 1999 ÅLESUND
10 FISKESKJER 67,40 1969 1999 7500 1999 ÅLESUND
10 REMØY 63,62 2598 2001 7500 2000 FOSNAVÅG
11 RØDHOLMEN 75,00 1874 1996 7242 1996 LØDINGEN

Kilde: Fiskeridirektoratets fartøyregister

 

 

6000 – 6999 HK

  Navn LOA BRT1969 ByggetÅr HK Motorbygget Poststed
12 BRENNHOLM 75,40 2666 2004 6870 2007 HJELLESTAD
13 STOREKNUT 70,60 2138 1996 6700 1996 TORANGSVÅG
14 ÅKERØY 69,99 2302 2003 6691 2003 DØNNA
15 GADUS POSEIDON 69,80 3441 2013 6400 2013 ÅLESUND
15 GADUS NEPTUN 69,80 3443 2014 6400 2014 ÅLESUND
15 GADUS NJORD 68,80 3443 2013 6400 2013 STAMSUND
16
  1. ØSTERVOLD
68,80 2034 2003 6180 2003 TORANGSVÅG
17 HAVTIND 59,75 1860 1997 6120 1996 STAMSUND
17 RAV 65,00 1674 2003 6120 2002 STEINSDALEN
17 GUNNAR LANGVA 71,10 2223 2003 6120 2003 ÅLESUND
17 HAVSTRAND 69,90 3144 2013 6120 2013 KJERSTAD
17 CHRISTINA E 80,40 3526 2011 6120 2011 BØLANDET
17 KNESTER 71,10 2263 2006 6120 2007 BEKKJARVIK
17 BIRKELAND 68,80 2069 2004 6120 2002 STOREBØ
17 ØSTERBRIS 74,20 2832 2014 6120 2013 TORANGSVÅG
17 HARDHAUS 68,85 1936 2003 6120 2002 BEKKJARVIK
18 HAVBRYN 69,90 3104 2012 6100 2013 KJERSTAD
19 ARCTIC SWAN 64,00 2580 2002 6000 2001 ALTA
19 SAGA SEA 84,21 4848 1974 6000 1990 OSLO
19 SUNDERØY 56,20 1874 2003 6000 2003 SORTLAND
19 PRESTFJORD 65,00 2610 2011 6000 2012 SORTLAND
19 NORDERVEG 74,60 2574 1988 6000 1987 BEKKJARVIK
19 LIAFJORD 64,00 1825 2012 6000 2011 STRAUME

Kilde: Fiskeridirektoratets fartøyregister

 

 

5000 – 5999 HK

  Navn LOA BRT1969 Byggetår HK Motorbygget Poststed
20 HAVFISK 68,30 2183 1999 5875 1999 ÅLESUND
21 OLYMPIC PRAWN 60,00 2232 1999 5840 1998 FOSNAVÅG
22 ANDENESFISK I 74,70 3549 2013 5800 2013 ANDENES
22 VOLSTAD 74,70 3430 2013 5800 2013 ÅLESUND
22 ATLANTIC VIKING 74,70 3439 2013 5800 2013 ÅLESUND
22 KINGS BAY 77,50 4027 2013 5500 2012 LEINØY
23 EROS 77,50 4027 2012 5440 2011 FOSNAVÅG
23 HERØY 73,30 1914 1997 5400 1997 FOSNAVÅG
23 HARVEST 67,00 2342 2014 5400 2013 BEKKJARVIK
24 ANTARCTIC SEA 133,88 9432 1999 5310 1999 OSLO
25 NORDERVON 67,40 1976 1998 5225 1998 BEKKJARVIK
25 HARGUN 68,10 1772 1999 5220 1998 LEPSØY
26 HERMES 55,00 1572 2001 5200 2000 SØR-TVERRFJORD
27 MOLNES 66,28 2431 1998 5170 1998 VALDERØYA
27 RAMOEN 66,70 2424 1997 5170 1997 ÅLESUND
28 TEIGENES 75,40 2883 2005 5168 2003 FOSNAVÅG
29 OLE-ARVID NERGÅRD 54,60 1498 2000 5000 2000 HARSTAD
29 NORDØYTRÅL 56,80 1476 2001 5000 2000 FOSNAVÅG

Kilde: Fiskeridirektoratets fartøyregister

 

 

4000 – 4999 HK

  Navn LOA BRT1969 ByggetÅr HK Motorbygget Poststed
30 ØSTANGER 65,69 2061 1979 4900 1991 TORANGSVÅG
31 SÆBJØRN 65,70 1742 1996 4800 1996 FOSNAVÅG
31 TALBOR 64,00 1514 2001 4800 2001 STOREBØ
32 LEINEBJØRN 67,50 1828 2012 4705 2011 LEINØY
33 NORDFISK 64,00 1518 2002 4700 2001 BODØ
33 SVANAUG ELISE 64,00 1513 2001 4700 2001 DYRVIK
33 INGER HILDUR 64,00 1517 2001 4700 2001 MOLDE
33 ENDRE DYRØY 64,00 1514 2001 4700 2001 KNARREVIK
34 ATLANTIC STAR 60,40 1555 1996 4590 1996 ÅLESUND
35 GRANIT 67,40 2487 1989 4500 1988 BEKKJARVIK
36 KONGSFJORD 53,20 1598 1996 4395 1996 STAMSUND
37 KROSSFJORD 61,88 1526 2004 4270 2004 MANGER
38 TROMSBAS 68,10 1535 1956 4240 1980 TROMSØ
39 NORDSTAR 75,50 2053 1969 4200 1997 VALDERØYA
39 GERDA MARIE 65,00 1651 1986 4200 1986 TORANGSVÅG
40 GOLLENES 62,60 1427 2011 4160 2011 FOSNAVÅG
41 FRØYANES 60,00 2329 2011 4158 2011 STADLANDET
42 ROGNE 69,90 1964 2013 4080 2012 LEINØY
42 GAMBLER 69,65 1309 1969 4080 1987 RAUDEBERG
42 RØTTINGØY 59,20 1327 1994 4080 1994 LEPSØY
43 HAVGLANS 62,60 1363 2007 4078 2007 HELLESØY
44 KVANNØY 63,50 1693 1989 4030 1989 BODØ
45 LIGRUNN 64,00 1825 2013 4023 2013 STRAUME
46 HAVSNURP 62,60 1401 2012 4021 2012 MIDSUND
47 VENDLA 76,40 2987 2013 4000 2013 TORANGSVÅG

Kilde: Fiskeridirektoratets fartøyregister

 

 

3000 – 3999 HK

  Navn LOA BRT1969 ByggetÅr HK Motorbygget Poststed
48 BÅTSFJORD 50,20 1190 1999 3900 1999 ÅLESUND
48 J.BERGVOLL 57,30 1483 2000 3900 1999 HARSTAD
48 TØNSNES 50,80 1194 2000 3900 1999 HARSTAD
48 VEA 60,40 1475 2003 3900 2003 VEDAVÅGEN
49 INGRID MAJALA 61,75 1192 1999 3750 1999 HAVØYSUND
49 BØMMELBAS 61,54 1206 2000 3750 2000 BØMLO
49 VIKINGBANK 61,75 1190 2000 3750 1999 VEDAVÅGEN
50 HERØYFJORD 53,00 1188 2004 3700 2003 FOSNAVÅG
50 FONNES 57,50 1306 2004 3700 2004 FONNES
51 NYBO 78,39 2142 1998 3675 1997 MIDSUND
52 HARMONI 49,90 854 1998 3672 1998 TROMSØ
53 RYPEFJORD 53,10 1199 1994 3600 1994 HAMMERFEST
53 ELISABETH 60,90 1099 1994 3600 1993 BØMLO
53 TRYGVASON 48,30 832 1997 3600 1997 BØMLO
56 ASBJØRN SELSBANE 55,00 1191 2013 3500 2013 TROMSØ
56 HAVDRØN 60,90 1102 1997 3500 1997 BERGEN
57 HERØYHAV 69,95 2293 2013 3400 2013 FOSNAVÅG
58 DYRNESVÅG 53,90 1038 1999 3300 1999 SMØLA
58 MORTEN EINAR 67,50 1409 1985 3300 1985 TORANGSVÅG
59 ODD LUNDBERG 54,20 768 2000 3270 1999 GRATANGEN
60 HAVSTÅL 59,25 1195 2002 3264 2000 ÅLESUND
60 STORNES 47,70 999 1987 3264 1989 VALDERØYA
60 LØNNØY 65,61 1141 1959 3264 1990 BØMLO
60 TRAAL 53,00 992 1987 3264 1987 SKUDENESHAVN
62 STÅLEGG 44,90 833 1989 3261 1989 KVAMSØY
63 VESTVIKING 62,95 1492 1986 3260 1985 STOLMEN
63 ROALDSEN 58,92 1183 1999 3260 1998 EGERSUND
64 VESTFART 52,20 811 1977 3200 2005 BREMANGER
64 KROSSØY 44,85 630 1998 3200 1998 BERGEN
65 FISKEBAS 64,20 1899 2013 3100 2014 FLORØ
66 LANGENES 56,00 1345 1986 3060 1986 ENGENES
66 NORAFJELL 61,40 1481 1986 3060 1986 LØDINGEN
67 SJØBRIS 69,94 1559 1985 3000 1985 FOSNAVÅG

Kilde: Fiskeridirektoratets fartøyregister

 

 

2000 – 2999 HK

  Navn LOA BRT1969 ByggetÅr HK Motorbygget Poststed
68 CETUS 41,80 599 2002 2775 2002 VEDAVÅGEN
69 K.M. ØSTERVOLD 56,20 1200 1996 2665 1995 TORANGSVÅG
70 BJARNE NILSEN 44,35 719 1992 2600 2005 HAMMERFEST
71 ROALDNES 33,95 536 1997 2570 1997 VALDERØYA
72 DOGGI 39,79 691 2001 2500 2000 HAMMERFEST
72 NORDØRN 39,99 694 2001 2500 2000 VALDERØYA
72 STAALØY 43,80 886 2011 2500 2010 TORANGSVÅG
73 STAMSUND 44,95 698 1998 2445 1998 ÅLESUND
74 KÅGTIND 50,75 772 1980 2400 1979 HARSTAD
74 GEIR II 51,30 1737 2010 2400 2010 VATNE
74 ARTUS 49,82 1003 2010 2400 2010 FOSNAVÅG
74 SIGLAR 52,04 890 1978 2400 1996 STRAUME
75 STOKKE SENIOR 28,32 375 2009 2279 2007 LARSNES
76 KASFJORD 45,42 527 1974 2240 1997 HARSTAD
76 KETLIN 48,20 650 1967 2240 2003 SORTLAND
77 CARISMA VIKING 52,00 1424 2001 2212 2001 RAUDEBERG
78 STÅLBAS 58,75 854 1955 2200 1979 TOMASJORD
79 SCOMBRUS 27,28 1976 2180 1987 HAUGESUND
80 LANGØY 40,00 840 1996 2176 1996 SORTLAND
81 SEA HUNTER 44,95 508 1988 2147 1988 SKODJE
82 KATHRIN G 40,65 485 1984 2100 2002 TROMSØ
82 NYSTRØM 53,30 789 1980 2100 1980 MIDSUND
82 HÅFLU 41,18 375 1964 2100 2002 BOKN
83 FRANTSEN JUNIOR 54,27 693 1966 2000 1984 HAMNVIK
83 LORAN 51,20 1292 1999 2000 1999 ÅLESUND

Kilde: Fiskeridirektoratets fartøyregister

 

 

1001 – 1500 HK

  Navn LOA BRT1969 Byggetår HK Motorbygget Poststed
84 STRAUMBERG 46,55 932 2013 1863 2013 TRONDHEIM
85 QUO VADIS 34,07 2014 1800 2013 VEDAVÅGEN
85 STORMFUGLEN 42,00 395 1966 1800 1998 AVERØY
85 VONAR 49,48 1319 2002 1800 2002 HARØY
85 KREMMERVIK 42,90 906 2011 1800 2011 BEKKJARVIK
85 POLARFANGST 27,44 253 1981 1800 1981
  • RNES
86 ARCTIC WOLF 47,87 472 1965 1710 1992 ALTA
86 KVITUNGEN 46,59 504 1958 1710 1984 TROMSØ
86 ROLF ASBJØRN 27,3 397 2001 1700 2001 MIDSUND
87 MIDØY VIKING 49,76 657 1976 1650 1975 MIDSUND
87 NORTHEASTERN 57,65 807 1970 1650 1970 STOREBØ
88 FISKEBANK 42,50 598 1991 1632 1991 SMØLA
88 HALTENTRÅL 34,00 567 1998 1632 1998 ÅLESUND
89 HARTO 28,26 377 2009 1630 2008 SANDØY
90 RADEK 40,90 549 2007 1600 2006 BEKKJARVIK
90 RØSTNESVÅG 46,53 541 1972 1600 1984 BERGEN
90 TRØNDERKARI 33,95 442 2002 1600 2001 RØRVIK
91 SILLE MARIE 37,30 484 2000 1599 2000 SØGNE
91 FRØYANES SENIOR 46,58 987 1998 1521 1998 STADLANDET
91 SELJEVÆR 54,58 1155 1998 1521 1998 STADLANDET
92 BUEFJORD 32,42 429 2001 1520 2001 BULANDET
92 NESBAKK 44,80 1184 1999 1520 1999 GODØYA
92 VEIDAR 1 43,32 879 1996 1520 1996 GODØYA
92 SANDER ANDRE 34,25 467 1997 1520 1997 SØRVÅGEN
92 FJELLMØY 44,85 935 1997 1520 1997 STADLANDET
92 ATLANTIC 44,85 1006 1998 1520 1998 MÅLØY
93 VESTSTEINEN 46,57 897 1998 1501 1997 MÅLØY
94 KVITBJØRN 44,65 634 1960 1500 1960 TOMASJORD
94 MOSTEIN 34,02 411 1985 1500 1985 BREMNES
94 FISKENES 39,90 902 2001 1500 2000 ÅLESUND

Kilde: Fiskeridirektoratets fartøyregister

 

 

1005 – 1499 HK

  Navn LOA BRT1969 Byggetår HK Motorbygget Poststed
95 LØNNINGEN I 41,72 428 1967 1467 1987 BØMLO
96 SKAGØYSUND 38,05 498 2004 1414 2004 SOMMARØY
96 JØKUL 37,95 498 2007 1414 2007 NERLANDSØY
97 MELØYFJORD 34,07 496 2011 1400 2011 HALSA
98 KILDIN 37,36 496 2001 1350 2001 BÅTSFJORD
99 GEIR 45,65 1067 1998 1305 1998 VATNE
99 SEIR 39,94 850 2000 1305 2000 VATNE
100 SJARMØR 36,34 415 1993 1304 1992 HARDBAKKE
101 TUNFISK 36,90 424 2002 1300 2002 HALSNØY KLOSTER
102 POLARIS 54,95 961 1981 1250 1991 VARDØ
103 HAVSEL 33,28 300 1980 1200 1996 ALTA
103 HAUGE JUNIOR 27,49 2008 1200 2008 ÅLESUND
103 EIGENES 27,13 251 1975 1200 1999 MANDAL
102 SOLSKJÆR 40,42 499 1965 1200 1978 TROMSØ
103 SEGLA 36,39 436 2002 1197 2002 FJORDGARD
103 LISE-BEATE 36,39 436 2002 1197 2002 BOTNHAMN
104 O.HUSBY 43,20 775 1998 1100 1998 AVERØY
104 KORALEN 38,10 538 1989 1100 1988 BRATTVÅG
104 BØMMELFJORD 53,55 644 1968 1100 1967 BØMLO
105 HUSBY SENIOR 42,00 703 1990 1075 1990 AVERØY
105 KATO 38,24 434 1969 1075 1994 MYKLEBOST
105 JOHANNES 27,43 278 1985 1075 1994 MYRE
106 HOVDEN SENIOR 27,4 226 1985 1065 1999 SELJE
107 VIBEKE HELENE 27,3 222 1985 1060 1997 BYRKNESØY
107 GLOMFJORD 33,8 371 1992 1060 1992 SØGNE
108 BRIS 26,14 201 1976 1030 1999 SØGNE
109 ATLØY VIKING 37,56 499 1984 1020 1996 ATLØY
109 BALLSTADØY 27,43 476 2001 1020 2001 BALLSTAD
109 HORISONT III 33,18 279 1986 1020 2001 KRISTIANSAND S
110 VESTERHAV 38,55 2014 1018 2014 BULANDET
110 BRATTSKJÆR 34,85 497 2012 1018 2012 RØRVIK
111 JOHAN BERG 37,57 496 2003 1016 2002 VÆRØY
112 GUNNAR K 36,34 499 2000 1015 2000 MYRE
112 PIRAJA 38,70 566 1983 1015 2001 FLEKKERØY
113 ARNØYTIND 38,38 454 1999 1014 1999 SKJERVØY
113 BØEN 33,76 497 1999 1014 1999 EGERSUND
113 NOORDVAERDER 27,4 284 2001 1014 2001 FLEKKEFJORD
113 SULEHAV 33,33 333 1999 1014 1998 KOLGROV
113 HAAKON-JR 27,28 257 1983 1014 2001 SØRVÅGEN
113 SKLINNABANKEN 28,08 326 1999 1014 1999 ÅLESUND
114 STØTTFJORD 27,4 2003 1005 2003 BODØ

Kilde: Fiskeridirektoratets fartøyregister

 

 

1000 HK

  Navn LOA BRT1969 ByggetÅr HK Motorbygget Poststed
115 BLUEFIN 34,79 331 2000 1000 1999 FLORØ
115 LIAHOLM 33,19 345 2003 1000 2002 AVERØY
115 GROTLE 20,99 287 2014 1000 2014 BREMANGER
115 STOREGG 27,99 2001 1000 2001 ELLINGSØY
115 SØRØYFISK 27,4 377 1999 1000 1999 ELLINGSØY
115 ASTRID ANN 25,84 216 1980 1000 1980 ARENDAL
115 OCEAN 33,46 293 1978 1000 1993 ELLINGSØY
115 HELLEVIG 26,2 182 1988 1000 2003 SØGNE
115 TEMPO 27,4 2014 1000 2014 SØGNE
115 ROCKY 26,16 1986 1000 1996 SØGNE
115 SKULBAREN 37,90 498 2007 1000 2006 SOMMARØY
115 EINAR ERLEND 37,25 2014 1000 2014 ENGAVÅGEN
115 BERNT OSKAR 36,50 490 2009 1000 2010 SØRVÅGEN
115 AMBASSADOR 33,17 290 1988 1000 2000 HUSBYSJØEN
115 HEPSØHAV 37,49 499 2008 1000 2007 STEINSDALEN
115 NYVOLL SENIOR 40,60 593 1987 1000 1987 GODØYA
115 HARHAUG I 41,45 704 1998 1000 1998 VATNE
115 SILDASKJÆR 36,99 456 2004 1000 2000 MÅLØY
115 SJØGLANS 37,52 387 2006 1000 2006 HOLMEDAL
115 HOVDEN VIKING 37,54 496 2006 1000 2006 SELJE
115 SULEBAS 38,55 2014 1000 2013 KOLGROV
115 STRAUMBAS 38,32 423 1979 1000 1989
  • LENSVÅG
115 SOLVÆRSKJÆR 34,99 499 2009 1000 2009 NORDRE SEILAND
115 VOLDNES 33,95 499 2011 1000 2010 HAVØYSUND
115 FUGLØYFJORD 34,07 498 2012 1000 2012 NORD-LENANGEN
115 FORTUNA 27,49 318 2008 1000 2008 HUSØY I SENJA
115 VIKANØY 34,07 498 2011 1000 2011 STRAUMSJØEN
115 ÅSANØY 27,47 1978 1000 1998 STRAUMSJØEN
115 SLETTHOLMEN 33,99 466 2008 1000 2007 LURØY
115 REINEBUEN 32,03 314 2003 1000 2003 SØRVÅGEN
115
  • YASKJÆR
24,05 1983 1000 2012 VÆRØY
115 SKOLMEN 27,42 340 1998 1000 1998 LEKNES
115 KLOTIND 27,15 2004 1000 2004 MYRE
115 VESTBAS 34,07 499 2010 1000 1999 FOSNAVÅG

Kilde: Fiskeridirektoratets fartøyregister