En sjeldent flott video filmet ombord på tråleren Kongsfjord. Selv om tråleren nylig ble solgt til Russland, er denne videoen av en slik kvalitet at den burde brukes i undervisningen ved maritim utdanning.

Tråleren Kongsfjord er nå blitt russer, men denen flotte videoen, filmet av Hordur Johannesson vil leve lenge. Den er svært fullstendig i måten den viser det som skjer om bord på en stor tråler. Her er også en god kombinasjon av bilder og video satt sammen på en fortreffelig måte.

Link til alle videoer nederst på siden

Kongsfjord ble kjøpt hjem til Norge i 2006. Den het da Semersuut, og var flagget til Grønland. Av de nye eierne Skaregg AS på Valderøya i Møre og Romsdal fikk fartøyet navnet Skaregg 1. I 2009 ble skipet solgt igjen, nå til Finnmark Havfiske AS og gitt navnet Kongsfjord, og i 2015 til Nordland Havfiske AS, før den ett år senere ble solgt tilbake til Finnmark Havfiske AS. I januar i år ble den så solgt tilbake til Finnmark Havfiske AS før den fem måneder senere ble russisk. Fartøyet som ligger i Kirkenes når dette skrives, er nå omdøpt til Melkart-5 og eies av Murman Seafood Co Ltd i Murmansk.

Siden Kongsfjord er en kombinert ferskfiskog frysetråler har den blitt flyttet frem og tilbake mellom de to rederiene etter hvor morselskapet Havfisk ASA det har vært brukt for denne kapasiteten.

Delta i kåringen av fiskeflåtens beste video

Kongsfjord har en største lengde på 53,2 meter og bredde på 8,1 meter. Havfisk ASA har bestilt en ny 80-meter lang 17,1 meter bred hekktråler ved Vard Søviknes som skal erstatte Kongsfjord i januar 2020. Dette blir en kjempe i forhold til den tråleren som nå er solgt. Den vil få en svært avansert fiskefabrikk og ulike rom for frys og kjøl. Fabrikken vil ha en frysekapasitet å 80 tonn.

Men videoen som vi synes er svært informativ og slik at den nærmest burde være en del av undervisningsmaterialet i maritime fag, viser hva som er mulig på en atskillig mindre, om ikke direkte liten tråler.

Alle nominerte videoer finner du her