Fiskeri handler ikke bare om å dra på fiske og hale fisk opp av havet. Det handler også om gode ideer for å tjene mest mulig på fisken som kommer opp havet. Ikke alle ideer har gitt like gode resultater. Det er hva denne musikkvideoen handler om.

Surimieventyret på midten av 1990-tallet fikk det japanske fartøyet Shinkai Maru til å seile helt fra Japan, for å teste om kolmule kan brukes til produksjon av surimi. I de påfølgende år ble det skrevet forskningsrapporter, og det ble satset på surimiproduksjon både i Norge og Færøyene.

Surimieventyret – en sprø ide.

Hvor vellykket surimieventyret var kan diskuteres. Det beskrives vel best av det faktum at det nå er lite eller ingen kolmule som går til surimi. Denne musikkvideoen laget av Eldar Ove Voldsund handler om surimieventyret. Slik presenterer han den selv i en epost til Kystmagasinet:

– På nittitallet var vi altså noen båter som kom på den sprøe ideen om å filetere kolmule – om bord. I alt slags vær måtte det produseres. Gud hjelpe meg for et liv.

Dette var nytt og ukjent for alle om bord. Ikke minst for meg som var en av de som skulle stille inn maskinene for denne skapningen. For de som ikke kjenner til

konsistensen av en kolmule kan jeg fort nevne at den særdeles bløt.  Desto verre er det å få noe slikt igjennom en stor filetmaskin. Hele tiden var det utfordringer

som var så store at det nytter ikke å nevne noen. Men, vi ga oss ikke, og vi ble de desidert beste på området.

Dette er ikke selvskryt!  Kjøperne i Tyskland «forbannet» seg ofte over den fine kvaliteten vi hadde – uten ben og svarthinne. Dette fordi de fikk problem med å selge fangstene fra de andre filetprodusentene,…… alle ville ha kolmulefileten fra Sjøbris.

I dag er jeg veldig stolt av det vi fikk til på dette feltet. Da prisene ikke lenger kunne forsvare det å ha dobbelt (++) mannskap hele året, ble ombordproduksjonen også på Sjøbris selvsluttet. I dag heter båten Gambler, og alt som minner om fabrikk er borte vekk, skriver Voldsund om surimieventyret

Store tall, men ikke særlig lønnsomt

– Her noen gjennomsnittstall fra en (vanlig) tur på 14 dager. Vanlig i parentes fordi det var avhengig av både vær og forekomst. Hver «lapp» veide i gjennomsnitt bare ca. 30 GRAM.!

Per last ble det 13 000 000. Det ble produsert 928 571 fileter per døgn, eller  38 690 fileter per time om en vil. Per minutt ble det 644 fileter siden hver av de tre filetmaskinene produserte 214 fileter i minuttet.

Jeg kan love dere at hadde vi ikke hatt bare ja-mennesker om bord, hadde dette «eventyret» ikke vært mulig. Flere av de som var med på dette er i dag om bord i dagens  Sjøbris. Hender det at noen «grammer» seg over et eller annet, minner jeg dem på fabrikklivet.. Da blir det stille.

Det er skipper Atle Remøy har altså laget tekst og melodi om dette «livet», skriver Eldar Ove Voldsund.

En video å nominere?

Nomineringen av «Fiskeflåtens beste videoer» foregår frem til årets slutt. Så her er det bare å sende inn forslag til: [email protected]

Vi kårer fiskeflåtens beste video!

Har du lyst å se de nominerte videoene, finner du dem Her.

Alle nominerte videoer finner du her

Her finner du alle nominerte videoer

Se videoen fra ombordproduksjon av kolmulefilet på Sjøbris her: