Frem til 05.30 i dag tidlig var det siste 24 timer bare meldt inn to fangster av NVG- og nordsjøsild. til Sildelagets auksjon. Storm og grov sjø har gjort at fiskeriene etter både pelgagisk fisk og annen fisk har stoppet opp fra Nordsjøen til bankene utenfor Finnmark.


( 20.11.2008 )

[raw]

Tråleren Leik meldte inn en NVG-fangst på 80 tonn i går formiddag som så ble solgt til Harengus AS. En liten slump på 25 tonn nordsjøsild ble tatt Kanstadfjord, meldt inn klokken 13.45 og solgt til Shetland Catch i Lerwick. Silda ble tatt i engelsk sektor og på grunn av været var det ingen grunn til å fortsette fisket.

 

I tillegg har Spjæringen i går formiddag meldt inn åtte tonn stor brisling fra ytre Oslofjord. Med andre ord, 24 svært så magre timer for de pelagiske fiskeriene.

 

Meteorologisk Institutt har lite positive meldinger å komme med. Fra sørlige del av Nordsjøen til fiskebankene utenfor Finnmark kan forvente varierende forhold hvor det veksler mellom kuling og korte perioder med bris.

 

Spesielt i områdene hvor det fiskes NVG-sild vil forholdene være ustabile de neste ti dagene. Men så ille som i går vil det neppe bli annet enn i svært korte perioder.

 

Det gjenstår nå 96,872 tonn NVG-sild og 9,124 tonn nordsjøsild av årets sildekvoter.

[/raw]