Studier av overvektig karpe viser at den reagerer som mennesker når den får medisin mot fedme og høyt kolesterol. Nå spør forskerne seg om studier av celler fra fisk kan brukes til å gi svar på hva som forstyrrer fettomsetning hos mennesker, melder NIFES.


[raw]

Fisk, rotter og mennesker har mer til felles enn vi kanskje skulle tro. Likheter i grunnleggende metabolske prosesser gjør at fiskeceller kan bli et redskap for å lære mer om fedme hos mennesker. I et forsøk fikk yngel av gresskarpe, som i utgangspunkt er planteeter, et fôr med høyt fettinnhold i seks uker. Dette er unaturlig kost for karpen, og resultatet var at karpene ble svært fete. Karpene fikk videre et fôr som var tilsatt legemiddelet fenofibrat i to uker. Fenofibrat brukes vanligvis for å senke kolesterolet og redusere dannelsen av triacylglyserol (fettstoff) hos mennesker, slår NIFES fast.

 

– De fete karpene hadde et høyt innhold av triacylglyserol i blodet, noe som er en kjent indikator i blod hos overvektige personer og hos mennesker med diabetes II. Kolesterolet var også høyt. Da karpene fikk fenofibrat økte fettforbrenningen hos karpene og innholdet av både triacylglyserol og kolesterol i blodet sank, forteller Livar Frøyland, forskningssjef ved Program for sjømat og helse ved Nasjonalt institutt for ernæringsog sjømatforskning (NIFES). Forsøket ble utført i Kina ved Sun Yan-sen Universitetet.

 

– Karpens respons tilsvarte i stor grad de metabolske reaksjonene man ser hos fete mennesker og rotter som man har gjort fete og som deretter er blitt tilført fenofibrat. Sammenfallende reaksjoner hos disse tre artene, som er så forskjellige, indikerer at universelle og svært grunnleggende mekanismer styrer prosessene i fettomsetningen.

 

– Grunnleggende metabolske prosesser kan studeres ved hjelp av celler. I fortsettelsen vil vi studere fettforbrenning og fettsyntese i cellelinjer fra både fisk, rotte og mennesker for å forstå de bakenforliggende årsakene til de metabolske forstyrrelsene vi ser ved fedme og diabetes II hos mennesker, sier Frøyland.

 

Triacylglyserol er et fettstoff og spiller en viktig rolle i kroppens stoffskifte både som energikilde og som transportør av fett rundt i menneskekroppen. Innholdet av triacylglyserol i blodet forteller noe om hvor mye fett man har spist eller hvor mye fett leveren lager og sender ut i blodet.

 

– Økt innhold av triacylglyserol i blodet er en av mange indikatorer for livsstilssykdommer, som for eksempel fedme, forteller forskningssjefen.

 

– Tilsvarende er økt innhold av det usunne kolesterolet LDL en kjent risikofaktor for hjerte-kar sykdommer. Spiser man fet fisk øker man andelen av det sunne HDL kolesterolet i blodet og reduserer det usunne LDL kolesterolet. En ny studie utført blant menn i Kina viste at de som spiste oppdrettslaks fem ganger i uken hadde en reduksjon av sykdomsmarkører for hjerte-karsykdommer på 20 % i tillegg til en sunnere fettprofil i blodet.

[/raw]