En ulykke kommer sjelden alene. Først kantret flytedokken. Deretter raste prisen på råolje og verdien på norske kroner. Så la Covid-19 en ytterligere demper på markedet. Det kjente verftet Hirtshals Yard var på vei mot konkurs, men ble reddet lokale fiskebåtredere

– Det er svært viktig at vi har et levedyktig verft her i Hirtshals. For å forhindre konkurs gikk vi i januar, som en del i en redningsplan for verftet, inn med 15 millioner danske kroner i kapital, samtidig som vi overtok 60 prosent av aksjene. Det viste seg at dette ikke var nok, og i mai investerte vi vi på nytt. Til sammen har vi investert over 30 millioner danske kroner (Cirka 45 millioner nkr) og eier nå 90 prosent av aksjekapitalen, forteller Fridi Petur Magnusen i Hornsnes Invest A/S til Kystmagasinet

Bak Hornsnes Invest står selskapene Asbjørn A/S, Rederiet Ruth A/S, Beinur A/S og Rederiet Isafold P/R. Asbjørn A/S eier to pelagiske fartøy og de andre rederiene ett hver. Alle er store pelagiske fartøy med Hirtshals som sin hjemmehavn.

– Uten verftet ville vi risikert at en rekke andre lokale virksomheter måtte lukke ned og mange arbeidsplasser ville gå tapt. Verftet er en stor oppdragsgiver til mange bedrifter her i havnen, sier Fridi til Kystmagasinet.

Fridi Magnusen er en av fire lokale redere som har reddet det lokale verftet fra konkurs. – Verftet er med på å sikre at vi kan få utført de aller fleste arbeider på våre skip her i Hirtshals, sier Fridi. På bildet i bakgrunnen er Asbjørn, ett av rederiets to fartøy.

Da dokken kantret stoppet det opp

I august 2018 kantret flytedokken til Hirtshals Yard og norske Hardhaus ble liggende fast. Dokken sitt overbygg og port gjorde at det tok tid før fartøyet kunne frigjøres. Hardhaus ble påført store skader. Blant annet var det omfattende vanninntrengning som gjorde skader på hovedmotor, hjelpemotorer, elektrisk anlegg og deler av innredningen. Det var også skader på dekksutstyr og overbygg. Hardhaus ble slept til verftet Orskov Yard i Frederikshavn. Der ble fartøyet reparert, noe som kostet over 40 millioner norske kroner.

Hirtshals Yard sin overbygde dokk, på folkemunne kalt for Nordsjøkatedralen, ble reddet fra totalhavari siden den støtte mot bunnen og ble liggende med kraftig slagside. Tilnærmet all kommersiell virksomhet ved verftet stoppet opp. Hardhaus måtte sikres, og lekkasjene som medførte at dokken kantret måtte repareres slik at tankene kunne fylles med luft. Deretter måtte overbygge fjernes og flytedokken vedlikeholdes og sikres slik at ikke dette kunne skje på nytt. I hele fem måneder var dokken ute av drift.

Havariet påførte verftet store utgifter, og ikke minst ble reparasjonen av flytedokken mye dyrere enn eierne forventet. I regnskapsåret, som ble avsluttet i september 2018, var det et minus på over to millioner danske kroner. I påfølgende regnskapsår var dette økt til nesten ni millioner danske kroner. I norske kroner var det et samlet minus på nesten 17 millioner.

Peter Rishøj Jørgensen er ny direktør for Hirtshals Yard og Vestkajen Maskeinværksted.

Dramatisk fall for norske kroner

Et uhell kommer sjelden alene sies de. 2020 skulle bli et bra år for verftet. Men i mars kom det et dramatisk fall i prisen på råolje. Det gjorde at danske kroner økte fra cirka 1,30 til 1,70 mot norske kroner. Danske kroner ble med andre ord 24 prosent dyrere, mer eller mindre over natten. Det var plutselig ikke like dejlig å være norsk i Danmark.

Samtidig stengte Covid-19 ned store deler av Europa i flere måneder. Antallet norske fartøy som fikk arbeid utført ved Hirtshals Yard sank dramatisk. Britiske pund har holdt seg sterke mot danske kroner, og euro og danske kroner følger hverandre. Derfor har verftet vært konkurransedyktige i å sikre seg oppdrag fra redere i Skottland, Shetland og Irland. Men dette har på langt nær kunnet kompensere for uteblivelse fra norske redere.

Tidligere daglig leder Rasmus Brohus kunne i vår forteller at verftet hadde fått redusert oppdragsmengden med 60 prosent.

Ny direktør med lang erfaring

Kystmagasinet har møtt Peter Rishøj Jørgensen, som tiltrådte som ny direktør juli. Han har ansvar for både verftet, det mekaniske verkstedet og slippen Vestkajen Maskinværksted. Med bakgrunn både fra Hirtshals Shipyard, 18 år hos Wärtsilä og fem år ved Karstensens Skibsværft, har han god kunnskap om skipsreparasjoner og vedlikehold. Det blir hans oppgave å føre verftet videre.

Peter er optimist. Med kapitalinnsprøytningen fra lokale fiskebåtredere og forhåpentligvis etter hvert både bedre kurs på norske kroner og mindre problemer med restriksjoner på grunn av Covid-19, burde verftet komme seg gjennom disse vanskelige tidene.

Hirtshals Yard utfører arbeid på de fleste typer fartøy. Her ligger det
nederlandske tankskipet Thun Glory ved verftet

Drypper inn med norske båter

I månedsskiftet oktober-november er kursen på danske kroner 1,44 mot norske kroner. Men det er fortsatt høyt. Men ikke høyere enn at reketråleren Erly fra Karmøy nettopp har fått skiftet ut noen plater i skroget og fått på ny bunnsmøring. Også Arendaltråleren Astrid Ann har vært en liten tur innom Vestkajen Maskinværksted for å forberede reparasjoner som vil ta en ukes tid. Siden det bare tar sju-åtte timer å seile over Skagerak har Astrid Ann valgt å vente i Arendal. Når dette skrives har Astrid Ann kastet loss med kurs for Hirtshals igjen.

Det er avstanden fra Sør-Norge til Nord-Jylland som gjør danske verft attraktive. Det skiller bare to sjømil i avstand fra Kristiansand til Flekkefjord som fra Kristiansand til Hirtshals. I senere år har Hirtshals Yard og andre bedrifter her hatt besøk av en rekke nordnorske fiskefartøy. Nå gjelder det for verftet og bedriftene i havnen å bli så effektive at de igjen kan gjøre seg attraktive på tross av valutaproblemet blant redere nordover.

Flytedokkens overbygg som ga den tilnavnet Nordsjøkatedralen er historie. Men dokken er reparert og tar imot fartøyer igjen.

Arbeider på alle slags fartøy

Når Kystmagasinet besøker verftet, ligger den 106 meter lange kombinerte kjemikalieog oljeprodukttankeren ved verftet. Noen få dager tidligere kastet den store shetlandske trålen Adenia loss fra verkstedskaien. Selv om fokus i mange år primært har vært på fiskefartøy, utfører de arbeid på alle typer fartøy som kan anløpe Hirtshals. I senere år har de også bygget om en supplybåt til avlusningsfartøy for norsk oppdrettsnæring. De har også bygget om et seismikkskip til snøkrabbebåten Arctic Opilio, et fartøy med en stor og topp moderne fabrikk for innfrysing av snøkrabbe.

– Vi har også utført mye arbeid om bord på slaktebåten Norwegian Gannet, Dette arbeidet pågår fortsatt, og utføres når båten ligger til kai for å losse laks. Og vi har utført arbeid på Fjordline sine ferjer, samt Smyril Line sine ro-ro-båter Eystnes og Hvitanes, for å nevne noe, sier Peter.

Karmøytråleren Erly fi kk en runde maling på skroget, samt at det ble skiftet ut noen plater i skroget, i andre halvpart av oktober.

Stille mens det fiskes sild og makrell

Verftet har flere oppgaver som venter og båter som har avtalt tid. Den norske pelagiske flåten, som normalt er en viktig kundegruppe, er på lik linje med britiske pelagiske fartøyer ikke her nå. Det er midt i sesongen for makrell og NVG-sild. Da er det viktige å fiske enn å ligge ved verft.

– Selv om danske kroner for tiden er svært sterke mot norske kroner, tror jeg verftet klarer å konkurrere om oppdrag på norske båter. Det handler ikke utelukkende om pris, men også om hvor raskt arbeid kan utføres. Når vi bestemte oss for å redde verftet, var en av årsakene at vi ønsket å ta vare på de mange store og små bedriftene som er en del av Hirtshals.

– Alle fartøy, både vår egne og fartøy fra andre land er tjent med at et bredt spekter av tjenester er samlet på ett sted, forklarer Fridi. Han er største aksjonær i rederiet Asbjørn, som har de to pelagiske fartøyene Asbjørn, med lengde på 75 meter, og Junior, med lengde 56 meter. Han er også formann for Danmarks Pelagiske Producentorganisation. Det er en hovedorganisasjon for danske pelagiske fiskefartøyer som fisker konsumfisk som sild, makrell og hestemakrell, og industrifisk som tobis, havbrisling, kolmule, øyepål og flere andre fiskeslag.