Fruholmen Seafood AS i Tromsø, ved Rune Blaschek, utvider fiskeflåten og satser på fiske etter leppefisk i 2018. Det er antakelig første gang at skyhøye priser på leppefisk får en nordnorsk reder til å søke sørover for å delta i fisket. Fiskebåtrederiet har bestilt en 7,2 meter lang, 2,55 meter bred båt fra svenske Stigfjord. […]

Fruholmen Seafood AS i Tromsø, ved Rune Blaschek, utvider fiskeflåten og satser på fiske etter leppefisk i 2018. Det er antakelig første gang at skyhøye priser på leppefisk får en nordnorsk reder til å søke sørover for å delta i fisket.

Fiskebåtrederiet har bestilt en 7,2 meter lang, 2,55 meter bred båt fra svenske Stigfjord. Båten er i innvilget søknad om innføring av nybygg i merkeregisteret er gitt navnet Stutholmen.

At fiskere fra sør både drar på fiske i nord, og også skaffer seg eierskap i fartøyer i Nord-Norge er ikke uvanlig. Men Blaschek har ikke tenkt å fiske i nord med båten. Derimot skal han fiske leppefisk i Sør-Norge, opplyses det i søknaden.

For Fruholmen Seafood AS blir det en relativt rimelig inntreden i fisket etter leppefisk. Båten, utstyrt med en 150 Hk Yamaha utenbordsmotor oppgis i ervervssøknaden å ha en pris på 350.000 kroner.

Båten blir den sjuende tilhørende Fruholmen Seafood AS. I tillegg har Blaschek gjennom sitt selskap båtene Skarvøy (12,34 meter), Fruholmen (25,33 meter), Vibeke (8,65 meter), Nesholmen (27,41 meter), Fisker`n (9,17 meter) og Kistholmen, en 4,95 meter lang åpen båt.

Fruholmen Seafood AS ser ut til å drive flåten av relativt små fartøyer bra. Driftsinntekter var i 2016 41,2 millioner kroner, noe som ga 7,58 millioner kroner i resultat før skatt.