DEL

Fra nyttår fusjonerer de to danske fiskeauksjonene i Strandby og Hirtshals. Formålet er først og fremst å fremtidssikre salget av fisk i begge byer.


( 20.12.2016 )

Samarbeidet mellom de to fiskeauksjonene har alltid fungert godt. De to har i mer enn ti år vært sammen om Fiskeauktion.dk, hvor også Hanstholm, Grenå og Skagen samler sine data og registreringer av landet og solgt fisk. Nå skjer det så en direkte fusjon mellom de to fiskeauksjonene.

– Vi fusjonerer først og fremst fordi vi tror på samarbeid. Det er bedre å bli større sammen enn å krige mot hverandre og bli mindre hver for seg, sier Karsten Brovn Pedersen, som har vært auksjonsmester i Hirtshals siden 2006. Hans kommende kompanjong heter Jesper Kajgaard, og han har været auksjonsmester i Strandby siden 2007.

– Vi har allerede i dag fiskere fra Strandby, som lander i Hirtshals – og fiskere fra Hirtshals som lander i Strandby. Det samme gjelder oppkjøperne som kjøper fisk begge steder. Derfor er det naturlig at vi nå slår oss sammen. Samtidig sikrer vi at det fortsatt vil være en fiskeauksjon i begge byer, forteller Jesper.

Den nye felles auksjonen får navnet Fiskeauktion Nord og får Jesper Kajgaard som administrerende direktør. Den enkelte fisker og den enkelte oppkjøper vil ikke oppleve noen vesentlig forskjell fra det de kjenner i dag.

– Jeg vil fortsatt være auksjonsmester i Hirtshals, og Jesper vil fortsatt være det i Strandby. Vi kommer til å eie halvdelen hver av den nye felles auksjonen, men på sikt vil det være Jesper som skal kjøre den videre. Han er yngre enn jeg, og er dermed den naturlige overtager, sier Karsten, som er fylt 56 år og som ser på samarbeidet med Jesper og Strandby som et slags glidende generasjonsskifte.

Den nye direktøren for Fiskeauktion Nord er 41 år og kommer fra en fiskerfamilie i Strandby. Han understreker at ingen, hverken i hjembyen eller i Hirtshals, blir sagt opp ved fusjonen, snarere tvert i mot.

– Fiskeriet, og dermed omsetningen på auksjonene går godt i øyeblikket. Vår ide er at vi skal gjøre begge auksjonene bedre og skape samlet vekst. Det er gode foredlingsvirksomheter i både Hirtshals og Strandby, og det er viktig for oss å sikre råvarene til disse, sier Jesper Kajgaard.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.