Kystmagasinet 8.14: De siste årene har det vært en kraftig nedgang blant ungdommer som vil delta i ungdomsfisket om sommeren i de tre nordligste fylkene.


( 09.12.2014 )


For Mats Olsen (15) var det liten tvil om hva han skulle bruke sommerferien til. Store deler av ferien har han tilbrakt i familiens feriehus på Bjarkøy, og sammen med far Erik og søskenbarnet Espen har han tjent gode penger på kveitefiske med va.

 

Rikt på kveite

Havområdet utenfor Bjarkøy, i indre Andfjord, er fra gammelt av kjent som et meget rikt kveiteområde, og bestanden her har tatt seg kraftig opp de siste fem-seks årene.

 

-Å fiske kveite med va er mer spennende enn å drive vanlig juksafiske etter torsk og sei, mener Mats. Han fisker agn og egner selv, sammen med Espen. Det er en del av jobben. To va, ett med 20-30 angler og ett med 70-80 angler, har de brukt. Og i løpet av noen hektiske sommeruker har de fått 18-20 kveiter på god størrelse. Kiloprisen for kveite har lagt på rundt 50 kroner.

ILL.FOTO

Det har vært en kraftig nedgang blant ungdom som har deltatt i ungdomsfiskeordningen i de tre nordligste fylkene siden 2010. Illustrasjonsfoto: Leif Peder Jørgensen/prosjekt.

 

Solgt mesteparten

Selv om det er en del forarbeid og etterarbeid med å fiske med va, gir den likevel mere kroner på kontoen til Mats.

 

-Mesteparten er levert til AS Sjøfisk, og noen har vi tatt selv til eget bruk. Det er en fin måte å tjene noen kroner på. Dessuten liker jeg å være på havet. Foruten det å fiske agn, egne og dra bruket, må han selv følge med på flo, fjære og strømforhold når han skal sette vaet.

 

Maritim utdanning

Mats har bestandig likt å være på sjøen, noe som sannsynligvis ligger i blodet. Både oldefaren og bestefaren var aktive fiskere. Om han skal bli fisker eller jobbe på fiskebåt har han ikke helt bestemt seg for enda.

 

-Jeg har lyst å gå maritim linje for å bli skipper, gjerne fiskeskipper, forteller han og legger til at en lærlingtid om bord på fiskebåt ikke er å fornekte.

 

Han har ingen kompiser som har valgt denne typen sommerjobb, og forteller at kun et par av kompisene vurderer maritim utdanning når de er ferdige på grunnskolen neste vår. Litt praksis på skolen har det også blitt på ungdomsskolen i Harstad. Gjennom arbeidslivsfag har han og noen medelever fått lære å sette opp kveitebruk.

 

-Vi satte opp over ti kveitebruk med 30 angler og noen uerspål, som vi har solgt, forteller han.

KVEITEFISKE. Foto: Alf FagerheimFor Mats Olsen er det fiske etter kveite som er mest attraktivt og lønnsomt.

 

Nedgang

Bare for noen år siden var interessen betydelig større blant ungdom som ønsket å fiske for salg om sommeren. I Troms er nedgangen fra i fjor til i år på 37 prosent, mens i Finnmark er nedgangen på 32 prosent. Bare siden 2012 er antall deltakere blitt halvert på landsbasis, og mens den innleverte totalfangsten var på 242 517 kg for to år siden ble det kun fisket 93 693 kg sist sommer.

 

Både fagsjef Arvid Ahlquist hos Fiskarlaget Nord og fiskeriminister Elisabeth Aspaker mener ungdomsfiskeordningen er viktig for rekrutteringen til yrket, men at man bør se nærmere på ordningen for å prøve å øke interessen.

 

Bedre organisering

-Jeg vurderer ungdomsfisket som en viktig dør inn i fiskerinæringen for de som ennå ikke har valgt studieretning. Den kunne kanskje fått flere ungdommer med på ordningen dersom den var bedre organisert, sier Ahlquist og viser til måten Nordkyn Utvikling KF i Mehamn, Finnmark, har gjort det gjennom et eget prosjekt.

 

-Ungdomsfisket er såpass interessant at Fiskarlaget Nord har støttet ordninger, som blant annet Nordkyn Utvikling i Mehamn har arrangert, gjennom tilskuddsordningen «Utadrettet tiltak». Det hadde vært ønskelig at man hadde hatt en økning i stedet for reduksjon i antall ungdommer som benytter seg av ordningen, men vi får håpe at det er de best motiverte som gjennomfører, legger han til. Han tror bedre kunngjøring vil øke interessen for ordningen. Det må understrekes at dette er en alternativ sommerjobb som kan være godt betalt, fortsetter han.

Arvid Ahlquist. Foto: Alf Fagerheim

Fagsjef hos Fiskarlaget Nord, Arvid Ahlquist, mener ungdomsfisket er en viktig dør inn i fiskeyrket.

 

Lover gjennomgang 

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) mener ordningen med ungdomsfiske kan være en åpner for at dyktige ungdommer kan komme tidlig inn for å få oppleve fiskeyrket, og der målet med ordningen er å styrke rekrutteringen til yrket. Den store nedgangen i deltagelsen i ungdomsfisket de siste to-tre årene ønsker ministeren å se nærmere på.

 

– Jeg kommer nå til å be om en gjennomgang av ordningen for å finne årsaken til nedgangen. Jeg er opptatt av å bedre rekrutteringen til fiskerinæringen slik at næringen får den kompetansen det er behov for. Så må også næringen selv gjøre en jobb ved å synliggjøre framtidsmuligheter overfor ungdommen, sier Aspaker og nevner at ett av de tiltakene regjeringen har foreslått er å gi lærlinger egne lærlingekvoter. Det kan nevnes at hun allerede har vært i møte med de tre nordligste fylkeskommunene der det blant annet ble diskutert mulige tiltak for å øke rekrutteringen til næringen i nord.

 

 

Fakta Ungdomsfiskeordning:

-For ungdom mellom 12 og 25 år. -Ordningen gjaldt i år for hele landet i perioden 23. juni til 15. august. -Fisket kan drives med stang, håndsnøre, juksamaskin, garn (samlet lengde på inntil 210 meter), liner (inntil 300 angler) eller inntil 20 teiner eller ruser. -Redskapsbegrensningene gjelder per fartøy.