Snurrevad og notbåten Skarsfjord ble levert til Meløyfjord Fiskeriselskap 31. desember i fjor. En topp moderne båt med største lengde 12,99 og flotte fasiliteter. Men ifølge byråkratene er lugarene for små til at den får frakte levende rognkjeks. Sjøfartsdirektoratet har avslått å gi den helt nye fiskebåten nødvendige sertifikater, for at den i perioder uten […]

Snurrevad og notbåten Skarsfjord ble levert til Meløyfjord Fiskeriselskap 31. desember i fjor. En topp moderne båt med største lengde 12,99 og flotte fasiliteter. Men ifølge byråkratene er lugarene for små til at den får frakte levende rognkjeks.

Sjøfartsdirektoratet har avslått å gi den helt nye fiskebåten nødvendige sertifikater, for at den i perioder uten fiske skal kunne benyttes til for eksempel transport av levende rognkjeks til oppdrettsanlegg.

– Årsaken er i hovedsak at lugarene er for små. Det er egne regler for lugarstørrelse på lastefartøyer. Skarsfjord har tre doble lugarer. En er 3,14 m2 og en rett under 3 m2. Men forskriftene for lastefartøyer krever dørkareal på 3,75 m2 i lugarene. Derfor har vi søkt om dispensasjon fra dette kravet for å få sertifikat for i perioder kunne bruke Skarsfjord som lastefartøy, sier reder Egil Sørheim i Meløy Fiskeriselskap AS til Kystmagasinet.

Sørheim klaget 2. november avslaget fra Sjøfartsdirektoratet inn til Nærings og Fiskeridepartementet som er klageinstans i denne saken. Den er fortsatt til behandling.
I klagen skriver Sørheim:

– Køyestørrelse og tilgang til bad og toalett er innenfor forskriften.

Fartøyet har alle fasiliteter om bord som er nødvendig for et godt og moderne kjøkken med mulighet for all type matlaging, servering og oppbevaring.
Hvilerommet er på 10,64 m2. De er teknisk utstyrt med TV, trådløs tilgang til internett og radio. Det er 6-seters sofa med mulighet til å legge seg ned, og det er god plass for spise.

I tillegg er det hvilerom på 7,95 m2 i tilknytning til styrhus med bord/hjørnesofa/benkeløsning. Styrhuset er totalt 15,91 m2. Det er et lite fartøy med lite mannskap og likevel er det mulighet for både å ha samvær og å trekke seg tilbake til hvile/spiserom og sove i egen lugar.

Bad og toalett er overensstemmende med forskriften.

Mannskapet vil bestå av tre mann når fartøyet benyttes som lastefartøy. De vil kunne ha hver sin lugar og ha god mulighet for både sosialt samvær og alenemuligheter. Mannskapet er kjent med fartøyet som fiskefartøy.

Det vil være begrenset hvor store avstander det er aktuelt å benytte fartøyet. Det begrenses både av fart på fartøyet og de sikkerhetssoner det må operere innenfor. Mesteparten av farten vil foregå på Helgelandskysten, skriver Sørheim.

Han legger til at mesteparten av oppdragene vil være av en slik art at fartøyet vil være tilbake på basen på Dønna innenfor 12 – 15 timer fra gangstart. Det betyr at mannskapet en stor del av tiden vil kunne sove hjemme. Noen av oppdragene vil være av en slik varighet at det ikke lar seg gjøre å returnere uten at mannskapet må sove om bord.

Sørheim søker om dispensasjon fra en regelverket som sier at det kan gis dispensasjon fra dørkareal i lugarene dersom arealet er minst 1,67 m2 per person på skip med bruttotonnasje til og med 3000. Når Skarsfjord brukes som lastefartøy vil det bare være tre mann om bord, og dørkarealet vil være langt større enn dette minstekravet.

– Det virker ikke som om sjøfartsdirektoratet vil ta hensyn til at det er enkeltlugarer den tid fartøyet fungerer som lastefartøy, sier Sørheim til Kystmagasinet.

Skarsfjord er bygget for transport av levende fisk. Transport av levende rognkjeks til oppdrettsanlegg vil skille seg lite fra transport av levende torsk til merder ved fiskemottak. Men slik regelverket tolkes av Sjøfartsdirektoratet kreves det større dørareal i lugarene om en frakter rognkjeks til oppdrettsanlegg.

Sagt på en annen måte, så skal fiskere kunne tåle «trangere» forhold enn mannskap på et lastefartøy av samme størrelse. Dette kan tolkes som at det ikke er like nøye med forholdene når det er bare er snakk om fiskere. Eller sagt på en annen måte, i Sjøfartsdirektoratets øyne, er forhold som fiskere finner både moderne, bekvemmelige og adekvate på alle måter, ikke gode nok for vanlige sjøfolk.

Les også:
Glefs: Ren skjær diskriminering av norske fiskere