2017 blir stående som et begredelig år for det som var spådd å bli et klondyke. Forskerne sine antakelser kastet blår i øynene på mange, og hundrevis av millioner ble investert. Fasit ved årets slutt er trist for både fiskere og industri. I 2016 var signalene positive. Total svikt i flere av verdens viktige snøkrabbefiskerier. […]


( 28.12.2017 )

2017 blir stående som et begredelig år for det som var spådd å bli et klondyke. Forskerne sine antakelser kastet blår i øynene på mange, og hundrevis av millioner ble investert. Fasit ved årets slutt er trist for både fiskere og industri.

I 2016 var signalene positive. Total svikt i flere av verdens viktige snøkrabbefiskerier. Kvoter ville øke, og spørsmålet var heller om krabben ville skape størst verdi levende eller seksjonert, pakket og fryst.

I 2016 ble det levert 10.097 tonn snøkrabbe til en verdi av 314,7 millioner kroner til norske mottak. Av dette ble 5406 tonn til en verdi av 192 millioner kroner fisket av av norske fartøyer. Utenlandske fartøyer leverte 4691 tonn til en verdi av 122,7 millioner kroner. Det russiske havforskningsinstituttet Pinro varslet anbefalte en kvote på 7870 tonn.

I februar i fjor skriver Nofima:
«Stadig flere snøkrabber vandrer inn i norsk sone i Barentshavet. I fjor steg antall fartøy i snøkrabbefisket til 22, og med en fangst i 2015 på nesten 10.000 tonn, var førstehåndsverdien på 230 millioner kroner. Forskerne regner med at det om fem til ti år vil kunne fanges 100.000 tonn snøkrabbe til en verdi av minst tre milliarder kroner.»

Siden har forskerne kommet til et mer edruelig syn på potensial i veksten i krabbebestandene. Kanskje det ikke er slik at modeller fra Stillehavet automatisk kan brukes på bestandene i Barentshavet?

I tillegg har Norge krevd rettigheter til krabben som finnes i norsk økonomisk sone, ett EU-fartøy som er arrestert, og det går mot en åpen konflikt med EU om krabberessursene. EU varslet i fjor Norge om at de hadde gitt tillatelse til å fiske snøkrabbe til tre polske, tre litauiske, ni latviske og en spansk båt. Det er varslet at EU også i 2018 vil utstede fisketillatelser til EU-båter. Om disse båtene i vil fiske er usikkert. Men presset på Norge vil bli opprettholdt. Etter at ESA-domstolen i høst ga Norge medhold i retten til å innføre restriksjoner på utenlandske fartøyer sin mulighet til å fiske snøkrabbe, er det liten grunn til å tro at EU-fartøyer vil starte noe fiske før en avtale med Norge måtte foreligge.

Men Russland så lenge Norge ikke får anledning fiske i de mye mer krabberike områdene på russisk sektor, vil det være svært vanskelig å få til lønnsomt fiske. Snøkrabben finnes ikke i like store mengder i fiskerivernsonen ved Svalbard.
Det er foreløpig liten grunn til å tro at 2018 vil bli noe bedre å for redere som har investert i krabbebåter. De leter nå med lys og lykte etter alternative fiskerier. Noen har søkt om å fiske med teiner etter sjøkreps, andre har forsøkt å få tillatelse til å skrape haneskjell. Det er dyrt å ha båter liggende uvirksomme.

For den fiskemottak som har investert i utstyr for å kunne ta i mot snøkrabbe er ikke situasjonen bedre. Når fangst landet i Norge er ned med hele 71 prosent i kvantum fra 2016 til 2017, fremstår nok snøkrabbefisket i 2017 som en flopp. Og det er ikke noe som tyder på at det vil bli mye bedre i 2018. Flere steder ligger krabbebåter uvirksomme. Kystmagasinet.no skrev før jul om ett rederi som nå selger en krabbebåt. Dette rederiet har også et annet stort fartøy, Kingfisher, som er en ombygget seismikkbåt. Den ligger ved kai i Austevoll og venter på bedre tider.

LES OGSÅ

Snøkrabbereder selger krabbebåt