Vi har gjort forsøk som viser at hvis et trålhal med 10 – 15 tonn torsk blir overført til en tank vil 90 prosent eller mer av torsken overleve. Fisk som blir fisket med trål blir utsatt for mye stress. Resultatet av stress når den går i trålen, og den halvtimen den kanskje er levende i trålbingen, resulterer i at muskelen blir rosa, farget av blod.

– Det er en realitet at oppdrettstorsk er hvitere i fisken enn torsk tatt med trål. Hvit filet er mere verdt enn filet som er misfarget av blod. Men dette problemet lar seg løse ved å la fisken gå i en tank i fem-seks timer før den slaktes, forteller seniorforsker Kjell Midling i Nofima. Han har i flere år jobbet med fokus på blant annet levende lagring av fisk og kvalitet, og det nasjonale senteret for fangstbasert akvakultur ved Nofima er engasjert i mange prosjekter på området.

 

Ikke noe problem om noe dør

– Selv om en del av torsken i et snurrevad-hal dør, er det ikke noe problem da denne kan behandles på vanlig måte. Ved å produsere HG-fisk fra levende fisk kan trålere levere like bra fisk som oppdretterne, og like god kvalitet som den som tas på juksa og line. Når fisken kjemper blir den utslitt i løpet av få minutter som følge av opphopning av melkesyre i muskelen. Men fisk har god evne til å restituere seg selv om det tar noen timer.

Her kommer fisken i land. De to apparatene som fisken passerer slår fisken bevisstløs.

Her kommer fisken i land. De to apparatene som fisken passerer slår
fisken bevisstløs.

 

Forsøkene vi har gjort viser at nøyaktig det samme er tilfelle for hyse og sei. Når fisken kommer på tråldekket er muskelen, og spesielt kjøttet i buken rosa. Men etter noen timer i en tank har melkesyrenivået i fisken blitt redusert og kvaliteten er like god som før fisken kom inn i trålposen.

 

Samarbeid med Baader

Vi har nå et prosjekt sammen med Baader for å utvikle metoder for avliving og bløgging av fisk på en måte som bevarer kvaliteten på fisken. I havbruksnæringen i dag brukes slag eller elektrisk støt til å bedøve fisken. Elektrisk bedøving er med på å korte ned tiden før fisken blir dødsstiv, men begge metoder er på vei inn i fiskerinæringen.

 

Baader er kjent for sine maskiner som foredler fisken etter at den er bløgget. I fjor kjøpte Baader det australske selskapet Seafood Innovations, som er verdens ledende selskap innen utvikling og produksjon av løsninger for human bedøving, bløgging og avliving av fisk. Dette er en viktig årsak til at Baader nå satser på å utvikle teknologi for å forbedre kvaliteten på fiske som skal passere deres sløye-, hodekappe- og filetmaskiner, forteller Midling til Kystmagasinet.

 

Ved å holde fisk levende om bord på trålere kan disse levere både levende fisk og produsere HG-fisk av topp kvalitet.

 

– Det snakkes mye om foredling, uten at det skilles klart mellom bearbeiding og foredling. Å produsere filet er å foredle, men det er også å bearbeide. Å lagre torsk levende om bord på en tråler for å få en ekstrem forbedring i kvalitet, er også foredling, sier Midling.

 

Er fartøyer som satser på levende fisk

I fjor publiserte Kystmagasinet en større reportasje om kystnotbåten Asbjørn Selsbane. Den ble bygget mede tanke på å kunne holde en levende buffer med fisk for produksjon av HG-fisk. Ifølge reder Andreas Hansen håper de i år på å kunne levere rundt tusen tonn levende fisk. Når omfanget av levende lagring blir stort nok ser Midling for seg en mulighet for at det kan opprettet et auksjonssystem for fisken.

 

– Den store fordelen sammenlignet med auksjon av fersk fisk, er at hvis den ferske fisken ikke selges veldig raskt, forverres kvaliteten. Står fisken i merder trenger den ikke å selges umiddelbart.

 

Auksjonarius Karsten Brovn Pedersen ved Fiskeauksjonen i Hirtshals sier til Kystmagasinet at deres kjøpere alltid er interessert i fisk av høy kvalitet. Det har blant annet resultert i at i perioder hvor det har vært mulig å fiske storsei med juksa i Skagerrak, har en del av denne blitt omsatt til 20 – 30 kroner per kilo. Auksjonen har tidligere mottatt fisk helt fra Lofoten. Han er interessert i både å vurdere muligheten for at fisk leveres levende eller sløyd i Danmark. Kan fisken få en kvalitet som er bedre enn den som er tatt på juksa, vil det være fantastisk, sier Pedersen.