Kystmagasinet 2.15: «Northeastern» er det første norske fartøyet som har fått installert en komplett fabrikk for produksjon av snøkrabbe. Hjertet i dette anlegget er den nye krabbemaskinen «Baader 2801 Crab Butcher», som avliver, deler og rengjør krabben, og gjør den klar til koking. Maskinen kan betjenes av en person.


( 30.03.2015 )


 

Kystmagasinet bordet det nye krabbefartøyet til Austevoll-rederiet Br. Birkeland i midten av februar i Tromsø. Da var det hektisk virksomhet under dekk i fabrikken, med justeringer av maskiner og utstyr for å gjøre det knapt 58 meter lange og 8,5 meter brede fartøyet operativt for fiske til havs. Igangkjøring og testing med krabbe i maskiner og anlegg ble utført, før «Northeastern» satte kursen mot teinefiske på krabbefeltene i Barentshavet uken etter.

IMG_2253

Snøkrabbe er en populær og godt betalt krabbeart. Her e krabben markedsført på den støre sjømatmessen i Boston i mars i år. Foto: Edmund Mongstad

 

Det er store forventninger til den sterkt automatiserte fabrikken, som kan betjenes av rundt seks personer. Krabben går rett fra rennen på fordekket på skipet til den nye krabbemaskinen, som er essensiell for hvor raskt resten av prosessen vil gå. Men «Baader 2801 Crab Butcher» er effektiv og rask, og maskinen har kapasitet på opptil 30 krabber i minuttet. Den avliver krabben effektivt ved å ta bort ryggskjoldet. Deretter fjernes kjeve, hale, gjeller og innvoller før krabben rengjøres og deles. Igjen blir to kjøttfulle enheter med klør.  Derfra går det som er igjen av krabben videre på transportbånd til blant annet kokere, gradere og til slutt i en pakkeprosess og videre til fryseriet om bord.

IMG_2173

Oddbjørn Troland har vært Fitjar Mek. Verksted sin prosjektleder når det gjelder ombygging og installasjon av krabbefabrikk om bord i «Northeastern». Foto: Edmund Mongstad

 

Tidligere ble slike produksjonsprosesser utført i land. Men en av bøygene har vært for høye temperaturer i sommerhalvåret, slik at det ble vanskelig for fartøyene som deltar i snøkrabbefisket å få krabben levende frem til fangstmottakene. Nå er altså «Northeastern» den første norske krabbebåten som starter om bord produksjon og som dermed vil klare å opprettholde topp ferskhet og kvalitet på den produserte krabben, selv i sommerhalvåret. Samtidig gjør den sterkt automatiserte fabrikken at produksjonen blir effektiv og lønnsom, med bruk av et minimum av mannskap i forhold til om prosessen skulle vært manuell.

 

Det er flere andre norske fartøy som driver med teinefiske etter snøkrabbe i Barentshavet, og det er derfor store forventninger til om den nye fabrikken vil fungere som den skal, og om Austevoll-rederiets investering vil bli en lønnsom affære. I fjor ble det landet vel 4.000 tonn snøkrabbe i Norge. Det meste av dette kom fra utenlandske båter, men også noen norske. Men det er økende interesse fra den norske fiskeflåten å delta i dette spennende fisket. Det kan nevnes at SINTEF har fått 11,5 millioner kroner fra Norges Forskningsråd for å forske på hvordan snøkrabbefisket kan bli mer effektivt.

Krabbe i maskin

Krabbe

Slik virker den nye Baader 2801 Crab Butcher. Foto: Baader.

 

Dagens «Northeastern» var tidligere et selfangstfartøy ved navn MS «Kvitbjørn», frem til Br. Birkeland overtok. Opprinnelig byggeår er 1970. Men den har vært ombygget i 1985, og var utstyrt med både fabrikk- og fryseanlegg da austevollingene overtok. Det ble satt i gang en omfattende ombyggingsprosess tidlig i fjor høst for å gjøre dette til en moderne krabbebåt.

 

Det var Fitjar Mek. Verksted (FMV) som fikk oppdraget og som har stått for hele ombyggingsprosessen frem til «Northeastern» la fra kai med kurs for krabbefeltet et stykke ut i februar. FMV har hevet styrehuset, gjort om deler av innredningen, bygd om dekksutrustningen, blant annet for at teinene enkelt kan transporteres fra forskip til akterskip for utsetting igjen, installert komplett fabrikk med kokere, transportbånd og annet nødvendig utstyr, samt gjort mange andre oppgraderinger av båt og utstyr.

IMG_2168

Hektisk virksomhet rundt den nye krabbemaskinen til Baader. Foto: Edmund Mongstad.

IMG_2175

 

Det er relativt trange kår under dekk i den nye krabbefabrikken. Bildet er tatt en uke før ferdigstilling. Foto: Edmund Mongstad.

 

 

-Dette har vært en omfattende jobb, som startet ved Fitjar Mek. Verksted sitt anlegg på Fitjar og som ble sluttført ved kai i Tromsø. Nå er vi spente på om alt utstyret fungerer som det skal, og om rederi og mannskap er fornøyd med båt og fabrikken, sier Oddbjørn Troland til Kystmagasinet. Han har vært verkstedet sin prosjektleder på denne jobben, som han forteller har vært svært arbeidskrevende med 30-40 personer i sving på det meste.

IMG_2178

«Northeastern» ved kai i Tromsø en uke før ferdigstilling av fabrikken. Foto: Edmund Mongstad.