Norske fiskere risikerer høye bøter, inndragning av kvoter og annen straff om de dumper fisk. Også om dumpingen bare er noen få kilo. Samtidig er to store russiske frysetrålere gitt tillatelse av Fiskeridepartementet til å dumpe fisk siden fartøyene driver «forskning».

Hvert år får en rekke «forskningsskip» tillatelse til å forske i norske farvann. En del av disse forskningsskipene er så gamle, umoderne og dårlig utstyrte at de må dumpe fangst på havet. Ett norsk fiskefartøy som dumper fisk kan ilegges streng straff. I år er to russiske forskningsfartøyer gitt tillatelse til å dumpe fisk, til tross for at disse sannynligvis kan ta vare på flere hundre tonn fangst.

Det russiske havforskningsinstituttet PINRO skal i år utføre forskningsoppgaver i norsk økonomisk sone med to trålere, Fridtjof Nansen og Vilnyis.Iføl ge en søknad Pinro sendte norske myndigheter i midten av januar, har fartøyene begrenset kapasitet til å ta vare på fangst utover begrensede mengder fangst som skal brukes til forskningsformål.

Fridtjof Nansen er en tråler med største lengde på 62 meter, bredde 14 meter og en bruttotonnasje på 2062 bruttotonn. Tråleren som eies av PINRO er bygget i Øst-Tyskland i 1987 og klassifisert som frysetråler uten at lastekapasitet er oppgitt i russisk skipsregister. Frysetråleren har lasterom med kjøling ned til – 28 grader Celsius i følge registeret.

Tråleren Vilnyus er med lengde på 59 meter, bredde på 13 meter og 1409 bruttotonn noe mindre. Fartøyet er bygget i Russland i 1984. Dette fartøyet har lasterom med kjøling ned ti – 8 grader ifølge det russiske skipsregisteret.

Begge fartøyer er registrert som fiskefartøyer i det russiske skipsregisteret.

Ifølge Havressursloven skal all fisk som fanges i norsk økonomisk sone føres i land. En rekke norske og utenlandske trålere har blitt gitt strenge straffereaksjoner når det har blitt oppdaget at de har dumpet fangst.

Men i lovverket er det gitt åpning for at forskningsfartøyer uten lagringskapasitet og som fisker svært begrensede mengder fisk, kan bli gitt dispensasjon fra forbudet. De russiske forskningsskipene/frysetrålerne har tross sin størrelse ikke kapasitet til å ta vare på all fangst, selv om fangsten i henhold til bestemmelsene som kan gi dispensasjon fra forbudet mot å dumpe fangst, skal bestå av svært begrensede mengder.

Kystmagasinet.no har forsøkt å komme i telefonisk kontakt med underdirektør Elisabeth Norgård Gabrielsen og seniorrådgiver Guri Mæle Breigutu som begge har signert dispensasjonen. Siden vi ikke har oppnådd kontakt har vi henvendt oss per epost. Når svar foreligger vil artikkelen bli oppdatert. Vi ønsker å vite mer om det er tatt med i betraktning når dispensasjon er innvilget, at dette er store frysetrålere som burde ha rikelig med frysekapasitet om bord, – og om ikke dette er å sende feil signal til fiskere om alvorligheten i det å dumpe uønskede deler av en fangst.