Norske fiskefartøyer er underlagt lengdebegrensninger. Dette har medført at en del fiskere har bygget fartøyer med utradisjonelt stor bredde. 4,5 meter eller bredere er vanlig blant nye sjarker og kystbåter med lengde under elleve meter . Nyere, brede sjarker som fisker med snurrevad nektes samme rettigheter som andre fartøy i samme lengdegruppe.

I forbindelse med at Næringsog Fiskeridepartementet har som en prøveordning åpnet for at små fartøy kan fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene har bredde på fartøyet blitt ett av kriteriene for å kunne delta i fisket. Det utestenger en rekke nyere fartøyer under elleve meter fra å kunne fiske på lik linje med andre fartøy med samme lengde.

Tretten Finnmarkssjarker rammes
I Finnmark er det tretten fartøy med lengde inntil elleve meter og bredde over 4,5 meter. Disse fartøyene er med to unntak alle bygget etter 2000. Det vil si de representerer en viktig del av fornyingen av sjarkflåten i Finnmark.

Bare ti av fartøyene har kvoter på torsk, hyse og sei for konvensjonelle redskaper. Det er heller ikke nødvendigvis slik at alle disse fartøyene er rigget for fiske med snurrevad. Totalt er det i Finnmark 226 fartøy med lengde under 11 meter med deltakeradgang for konvensjonelle fartøy.

Finnmark: Fartøy under 11 meter med bredde over 4,5 meter
Fartøynavn LOA/bredde Bygget

Havkatt 10,66/5,54 1990
Bugøyfisk 10,66/5,03 2009
Saturn 10,65/5,00 2008
Dansken 9,91/4,83 2001
Langnes 10,77/4,80 2016
Mariann 10,66/4,72 2006
Liljo 10,98/4,69 1993
Arsbuen 10,65/4,68 2008
Seida 10,63/4,66 2006
Inga Hafdis 10,93/4,61 2007
Soleng Senior 10,65/4,60 2007
Strømsnes 10,66/4,57 2007
Leisund 10,66/4,51 2008

Kravene som er satt er at fartøyet må ha en største lengde under 11 meter, bredde under 4,5 meter og en maksimal lasteromstørrelse under 20 kubikkmeter.

Utover kravene til fartøyog lasteromstørrelse er det også satt begrensninger på redskapen: Snurrevaden skal ikke være større enn en 120 maskers not (talt opp langs ene vingen) á 300 mm maskevidde (helmasker). Kuletelne og grunntelne skal ikke være lengre enn 90 meter fra vingespiss til vingespiss, mens total omkrets i åpningen skal ikke være større enn 90 meter målt på strukket maske. I tillegg er maksimal taulengde satt til maksimum 880 meter (4 kveiler á 220 meter).

Nye brede fartøy er for effektive
Disse begrensningene i størrelse er for å unngå et snurrevadfiske innenfor fjordlinjene hvor fangsteffektiviteten er større enn fangsteffektiviteten til et tradisjonelt fartøy på 10-11 meter, opplyste Næringsog fiskeridepartementet da de innførte unntaket fra forbudet mot fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene.

Samtidig har departementet med begrensningene som er på fartøyenes bredde og lasteromstørrelse lagt klare føringer som tilsier at nye fartøy som blir bredere enn hva som er tradisjonelt for lengdegruppen kan bli utelukket fra rettigheter som normalt følger lengdegruppen. De er slik diskrimineringen er med hensyn til fiske innenfor fjordlinjene for effektive.

Det er foreløpig åpnet opp for fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene i utvalgte fjorder ut 2018. Skulle dette bli en permanent åpning vil det si at fiskere som ønsker å kjøpe seg sjark for å fiske med snurrevad vil måtte vurdere fartøy med bredde under 4,5 meter på bekostning av bredere og nyere fartøy som ofte ikke bare er mer effektive, men har bedre komfort for mannskapet.

30 centimeter for bred
Kystmagasinet har forsøkt å få tak i Kåre Johan Henriksen i Honningsvåg. Han kjøpte i 2016 en 10,95 meter lang, 4,8 meter bred sjark fra den polske båtprodusenten North Star Sp. Z o.o i Elblag i Polen. Sjarken som er utstyrt med en 215 hestekrefter Perkins ble kjøpt for 3.350.000 kroner. Han har rettigheter på torsk, hyse og sei som konvensjonelt fartøy. I tilfelle han fisker med snurrevad, så har han bygget et fartøy som er 30 centimeter for bredt til at han får samme rettigheter som andre fiskere med fartøy i samme lengdegruppe.

En centimeter for bred
En annen sjark, Leisund, levert av Båt og Motorservice AS i Rørvik til Hekkingen Fisk AS i Botnhamn i 2008. Sjarken som er bygget i aluminium er 10,66 meter lang og 4,51 centimeter bred. Den ble kjøpt av nåværende eier Erlend Asmund Hesten på Ingøy i Finnmark i 2012. Om han fisker med snurrevad, var han neppe forberedt på at sjarken ikke ville fortsette å ha samme rettigheter som andre fartøy i samme lengdegruppe. Til det er båten en centimeter for bred til å få fiske med snurrevad innenfor fjordlinjen.