Kystmagasinet 3.15: Fire representanter fra den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF) bordet i slutten av mars større havgående fiskefartøyer i fiskehavna i den thailandske byen Songkhla.


( 11.05.2015 )

De fire ITF-representantene fastslo at fiskerne om bord i båtene hadde svært dårlige arbeidsforhold. Det var trange boforhold, arbeidskontrakter av lang varighet, og flere av fiskerne regnet ikke med at de ville få utbetalt noe lønn når de gikk i land.

 

Ifølge ITF er det 40.000 thailandske fiskefartøyer. Bare 10.000 av disse er lovlig registrert. Mange operer med falske lisenser, og mannskapet er ofte ulovlige migranter. Mange av kapteinene behandler mannskapene på en måte som må karakteriseres som moderne slaveri. På ett av de inspiserte fartøyene hadde mannskapet verken toalett, dusj eller madrasser å sove på. Mat ble laget på et gassbluss på dekk.