55 millioner er prisen for en velutstyrt garnbåt bygget i Danmark. Cirka 1,6 millioner kroner per meter båt. Men utviklingen i forholdet mellom norske og danske kroner kan spare rederen for mye penger.

Kystmagasinet.no kunne i midten av April fortelle at Nesefisk AS på Båly i Lindesnes, som eier fartøyet Nesejent,a hadde bestilt ny garnbåt ved Vestværftet A/S i Hvide Sande. Den gang oppga vi prisen til femti millioner kroner.

Dette blir en av Sørlandets dyreste og mest velutstyrte båter når den etter planen skal overleveres i mars 2020. Den eksakte lengden blir 35,2 meter (Loa.) med en bredde 8,70 meter. Den skal utrustes for en besetning på 10.

En gjennomgang av salgskontrakten viser at den driftige sørlandsfiskeren August Fjeldskår investerer enda mer. Kontraktsprisen er fem millioner høyere enn en antakelig noe beskjeden Fjeldskår oppga til pressen i april. Men hva den endelige prisen blir, kommer helt an på hvordan Fjeldskår har sikret seg mot valutasvingninger eller ikke. Mye tyder på at styrking av norske kroner vil senke prisen. Kanskje med millionbeløp.

Bestiller sin tredje båt ved Vestværftet

Hva dette fartøyet til slutt virkelig koster vil nok påvirkes av endringer i forholdet mellom norske og danske kroner. Prisen er i kontrakten 43,3 millioner kroner. Men siden betaling er fordelt på fem rater. De to siste ratene er hver på 30 prosent av kontraktspris. Den ene raten betales seks uker etter at skroget er ankommet Hvide Sande, og den siste ved skipets avlevering.

Med stigende råoljepriser er det ifølge mange valutaeksperter mye som taler for at norske kroner skal styrkes mot euro og derved også danske kroner fremover.

15. mars når kontrakt ble inngått var kursen på danske kroner 1,27 mot norske. Når dette skrives er den 1,28. Det er langt frem til levering. Kursen nådde en topp på cirka 1,33 danske kroner til en norsk krone ved årsskiftet. Nå er trenden i riktig retning for Fjeldskår. Båten blir hele 338.000 kroner rimeligere for hvert øre danske kroner svekkes mot norske kroner.

Dette er en av Norges mest effektive garnbåter