Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har vedtok 1. august å åpne for makrellfiske innenfor fjordlinjene i Troms.

Åpningen er et midlertidig unntak fra det generelle forbudet mot fiske innenfor fjordlinjene og gjelder frem til 30. september 2014.

 

Spørsmålet om en øvre fartøysgrense ved slike unntak vil føre til høring.

 

 

Ønsker du å lese mer om dette, besøk regjeringen her.