DEL

Inspeksjoner etter stormen Hilde har avdekket hull i en not på Marine Harvests anlegg på Slokkholmen Øst i Leka kommune i Nord-Trøndelag. Fiskeridirektoratet er varslet og tiltak for å begrense rømmingen er iverksatt.


( 19.11.2013 )

[raw]

Noten inneholdt 127.234 fisk på om lag 2 kg. Det er observert fisk på utsiden av noten. Gjenværende fisk i noten vil bli talt så snart som været tillater det, for å verifisere antall fisk som er rømt.

 

Gjenfiskingsgarn er satt ut i området. Lokale fiskere er kontaktet og vil bidra i utfiskingen. Det utloves dusør på 500 kr per innleverte fisk fra anlegget.

 

Skadene på noten er utbedret. Så snart uværet gir seg vil ny not bli satt ut. Videre inspeksjon av anlegget fortsetter i morgen.

 

Det er fortsatt dårlig vær i området, men alle Marine Harvests anlegg er visuelt inspisert. Det er ikke mistanke om rømming fra andre anlegg.

 

Marine Harvest har null rømmingshendelser som mål. Vi tar denne hendelsen svært alvorlig og vil gjennomgå hendelsesforløpet med Fiskeridirektoratet og leverandører for å lære av det som har skjedd.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.