Uke 21 var en sterk uke for Råfisklaget som omsatte for nøyaktig 100,0 mill kroner.


( 02.06.2014 )

De siste tallene fra Råfisk laget viser en ned gang på 121,5 mill kroner på uken før, men med en omsetning på hele 100,0 mill kroner er det forstatt en oppgang på 15,7 mill på samme uke i 2013.

 

Av de 100 mill kroner kom 19,1 mill kroner av dette etter leveranser fra utenlandske båter.

 

Av omsetningen i uke 21 utgjorde leveransene av fersk torsk en verdi på 15,9 mill kroner. Seinotfisket har økt i omfang og resulterte i en omsetning til en verdi på 16,4 mill kroner.

 

Det er forventet at oppstarten av blåkveitefisket setter sitt preg på omsetningen i uke 22. Så langt er det fisket til en verdi på nærmere 10,0 mill korner. Det har vært en noe treg start, men det forventes at dette tok seg opp i slutten av uke 22. Råfisklaget vil komme med oppdaterte tall på dette.