50 prosent av norsk skoleungdom spiser sjelden eller aldri fisk. Det bør de kanskje gjøre, ifølge et forskningsprosjekt ved Rothaugen skole i Bergen, melder NIFES.


( 16.06.2008 )

[raw]

Prosjektet, som er støttet av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), er gjennomført av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

Elevene som deltok i undersøkelsen ble delt i tre grupper. Den ene fikk sjømat til lunsj, den andre fikk kjøtt, mens den siste tredjedelen måtte klare seg uten skolemat. I parentes bemerket, og kanskje ikke så uventet, var det lite populært å være i den matløse gruppen. I etterkant viste det seg at elevene som spiste fisk fikk en gunstigere balanse av fettsyrene omega 3 og omega 6, noe som er viktig både for hjernen og helsen.

 

Forbedret resultat
Ved starten av undersøkelsen viste det seg at noen elever i utgangspunktet hadde høyere sjømatinntak enn andre. På generelt grunnlag gjorde disse det litt bedre på skolen enn de andre elevene. Imidlertid gjorde alle de tre gruppene det bra, og alle forbedret skoleresultatene i løpet av prosjektperioden.

 

Dette, kombinert med blant annet individuelle variasjoner og et relativt lavt antall elever, gjør det vanskelig å trekke bastante konklusjoner. Fiskespiserne kan se ut til å gjøre det noe bedre enn andre, men fra et forskerståsted må det tas en del forbehold. Resultatene i forhold til konsentrasjon og læringsevne kan dermed sies å være lovende, men ikke entydige.

 

Helsemessige effekter
Når det gjaldt helsemessige effekter, var resultatene tydeligere. Fiskespiserne hadde en tendens til å ha høyere omega-3-innhold i kroppen, på bekostning av omega 6. Disse to fettsyrene skiller seg fra andre fettsyrer ved at kroppen ikke klarer å lage dem selv. De må med andre ord tilføres gjennom kosten. Omega 3 finner man i sjømat, mens omega 6 finnes i plantefett.

 

Både omega 3 og omega 6 er viktige for kroppen, men det gjelder å få balansen riktig. I Norge er det mange som får i seg for mye omega 6 i forhold til omega 3, og dette kan øke risikoen for blant annet hjerte- og karsykdommer og mentale lidelser.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Til venstre, Sunniva Innstrand og til Høyre Magnus Gullachsen, begge elever ved Rothaugen skole. Hos NIFES vanket det selvfølgelig sjømat til lunsj. Foto: NIFES.


Psykolog Siv Skotheim ved Regionsenteret for barn og unges psykiske helse har deltatt på prosjektet, og hun forteller til nifes.no at det var en sammenheng mellom hvilke elever i undersøkelsen som rapporterte mest symptomer på psykiske problemer, og hvilke elever som hadde høyest konsentrasjon av omega-6-fettsyrer i blodet.

 

Professor Livar Frøyland, som er forskningssjef hos NIFES, fremhever det gode samarbeidet med psykologene ved Regionsenteret for barn og unges psykiske helse. – Vi har fått til et godt tverrfaglig samarbeid, og metodene vi har brukt har fungert godt. Dette er noe vi kan bygge videre på. Frøyland forteller videre at samarbeidet med skolen og elevene har gått bra.

 

– Skolen ble overrasket over at det gikk så lett å gjennomføre prosjektet med elevene, sier han. – Elevene syntes på sin side at det var veldig spennende. Det ser også ut som om fisken falt i god smak. – Fisk til lunsj smakte bedre enn forventet, sier 15 år gamle Andreas Tøsse til Nifes.no. – Nå liker jeg fisk bedre enn jeg gjorde før.

[/raw]