DEL

Norsk eksport til Vietnam økte voldsomt i 2011. I kvantum økte eksporten fra 7.783 tonn verdt 224 millioner kroner til 19.913 tonn verdt hele 562 millioner kroner. Det er i første rekke laks som blir eksportert til Vietnam hvor den videreforedles og re-eksporteres.


( 05.01.2012 )

[raw]

Laks utgjorde hele 19.307 tonn (rund vekt) av norsk fiskeeksport til Vietnam, opp fra 7.580 tonn i 2010. Året før var eksporten 4.522 tonn. Det betyr at eksporten er mer enn firedoblet på tre år. Det er i første rekke eksporten av fersk laks og fersk filet som har økt. Mens det i 2010 bare ble eksportert 1.420 tonn fersk filet, økte kvantumet til hele 4.930 tonn i fjor. Like kraftig var økningen for fersk laks som økte fra 589 tonn til hele 7931 tonn. Dette gjør Vietnam til det fjerde største asiatiske markedet for filet. Bare Japan, Singapore og Sør-Korea er større.

En av årsakene til den voldsomme økningen i eksporten er at stadig flere japanske importører foredler og pakker laksen før den blir tatt inn til Japan. Antakelig har også tsunamien redusert japansk industri sin evne til å foredle laks. Noen japanske bedrifter har valgt å kompensere tapt produksjonskapasitet i Japan med å foredle råstoff i Vietnam. Flere vietnamesiske foredlingsbedrifter har også valgt å importere laks som råstoff i perioder med liten tilgang på pangasius.

Utviklingen har ikke redusert Japans import av norsk laks. Den økte fra 28.899 tonn rund vekt i 2010 til 34.140 tonn i fjor. Ett av de mange vietnamesiske selskapene som importerer laks er Dong Phuong Seafood Ltd., Co. Ifølge selskapets direktør, Pham Van Quang har selskapet fire foredlingsbedrifter som produserer 1.200 tonn sjømatgratenger/paier, 500 – 600 tonn laks, torsk og makrell, 350 tonn blekksprut og nærmere 100 tonn sashimi av blekksprut. Alt blir ifølge Quang eksportert til Japan.

Chilenske eksportører har hatt store forventninger til en nylig inngått handelsavtale mellom Chile og Vietnam. Men lite tyder på at lettere markedsadgang for chilensk laks har hatt særlig stor effekt på den dominerende posisjon norsk laks har.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.