Et samarbeid mellom Gambias myndigheter og organisasjonen Sea Shepherd for å bekjempe ulovlig, urapportert og uregulert fiske utenfor Vest-Afrika har på kort tid resultert i at fire store trålere har blitt oppbragt.

Sea Shepherd har stilt sitt skip Sam Simon til rådighet og tatt offiserer fra fiskeridepartementet og Gambias marine om bord.

11. september ble den 38 meter lange tråleren Niam Niokho tatt i arrest og ført inn til havna i landets hovedstad Banjul. Fartøyet er ikke registrert i noen flaggstat ifølge MarineTraffic.com, mens andre kilder opplyser at fartøyet er senegalesisk. Tråleren er bygget i Frankrike i 1963, men er ikke utstyrt med AIS eller andre sporingssystemer.