32 av 40 kjøpere av pelagisk konsumfisk kjøpte mer enn tusen tonn i første halvår. I tillegg til de førti kjøperne i oversikten Kystmagasinet har satt sammen, er det en håndfull kjøpere som har kjøpt alt fra tre-fire tonn opp mot femti tonn. Disse er ikke tatt med i oversikten. Dette er primært leverandører av fersk fisk til butikkjeder.

Det var i første halvår fire mottak som kjøpte over 30.000 tonn basert på innmeldte fangster. Det kan være et mindre avvik mellom innmeldt og faktisk vekt. Men avviket er normalt veldig lite. Størst var Lofoten Viking med 34.210 tonn. Største utenlandske kjøper var Scandic Seafood A/S i Skagen, som kjøpte 13.799 tonn pelagisk konsumfisk. Tre islandske aktører kjøpte rundt 11.000 tonn konsumlodde, mens fire irske mottak kjøpte over 8000 tonn kolmule til konsum.

Kjøpere av pelagisk konsumfisk første halvår 2021

Tonn Kjøper Land Tonn Kjøper Land
34 210 Lofoten Viking AS Norge 4 743 Eskja HF, Eskifjardar Island
33 013 Pelagia AS Egersund Seafood Norge 4 040 Olav E. Fiskerstrand AS Norge
32 261 Pelagia AS Måløy Norge 3 635 Lodnuvinnslan HF Island
30 635 Grøntvedt Pelagic AS Norge 3 035 Killybegs Seafoods Ltd. Irland
25 536 Global Florø AS Norge 2 949 Pelagia AS Sirevåg Island
17 952 Vikomar AS Norge 2 935 Sildarvinnslan HF, Neskaupstad Færøyene
16 192 Fosnavaag Pelagic AS Norge 2 515 Pelagos P/F Færøyene
15 571 Pelagia AS Træna Norge 2 490 Arctic Fish (Processing) Co Irland
14 727 Nils Sperre AS Norge 2 190 Fast Fish Ltd Irland
14 350 Brødrene Sperre AS Norge 1 664 Atlantic Dawn Seafoods AS Norge
13 799 Scandic Pelagic  A/S Danmark 1 640 Karsten Flem AS Norge
13 672 Pelagia AS Lødingen Norge 1 050 Sean Ward Fish Exports Ltd. Irland
13 488 Pelagia AS Kalvåg Norge 840 Vardin Pelagic P/F Færøyene
13 258 Nergård Sild AS Norge 745 Hopen Fisk AS Norge
12 624 Pelagia AS Tromsø Norge 470 Isfelag Thorshafn Færyene
11 982 Skude Fryseri AS Norge 380 Astrid Fiskexport AB Sverige
11 950 Pelagia AS Liavåg Norge 191 Sirevaag AS Norge
8 594 Prima Seafood AS Norge 93 Lerøy Seafood AS Norge
6 575 Sevring Tranvåg As Norge 70 Fonn Egersund AS Norge
6 240 Pelagia AS Selje Norge 63 Maaløy Seafood AS Norge

Kilde: Sildelagets innmeldingsjournal