Kystmagasinet 6.14: Islandske Samherji har bestilt tre nye 61,5 meter lange ferskfisktrålere hos Cemre Shipyard på Yalova utenfor Istanbul i Tyrkia. Parallelt har FISK Seafood fra Island bestilt ett identisk fartøy. Med dagens kurs har de fire nye trålerne hver en prislapp på 130 millioner kroner.

 

 

Samherji F. Samherji

Samherji F. Samherji

Slik blir de seende ut de fire nye ferskfisktrålerne som skal leveres til Island. Det røde tilhører Samherji mens det blå blir FISK Seafood sitt nye fartøy. Tegninger: Skipatækni.

 

 

Nyheten ble markert på Cemre Shipyard sin stand på Nor-Fishing i Trondheim, der det ble arrangert en signeringsseremoni for disse kontraktene. Fiskefartøyene skal bygges komplett ved verftet i Tyrkia. Byggestart blir ved kommende årsskifte, og alle nybyggene skal overleveres i løpet av 2016. For Samherji er det ikke snakk om noen økning av antall skip i flåten, men derimot utskifting av eldre båter.

 

 

Spesielt design

De nye trålerne har et helt spesielt design med en stor bulbbaug, mer lik de spesielle norske offshorefartøyene vi etter hvert har blitt vant til å se i havner på Vestlandet de siste årene. Det er islandske Skipatækni som står for det nye designet, som eierne har store forventninger til. I følge flåtesjefen i Samherji, Kristjan Vilhelmsson, har det nye designet visse likheter med et annet fartøy de hadde for 25 år siden, ved navn Bjørgvin.

 

Nybyggene blir rene ferskfisktrålere uten fabrikk, og de skal bidra til å forsyne Samherji sine to store produksjonsanlegg for hvitfisk med råstoff, som ligger i Dalvik og Akureyri, ikke så langt fra hverandre og på den nordlige delen av Island. Samherji sitt hovedkontor ligger for øvrig også i Akureyri. Fangsten, i hovedsak torsk og hyse, som fiskes av de nye fartøyene, vil bli lagt fersk i is eller slusj om bord, for så å bli levert til ett av selskapets to nevnte foredlingsanlegg.

 

Helintegrert selskap

Samherji er et av de største fiskeriselskapene på Island, og de har i alt åtte fiskefartøy som drives på Island. I tillegg til ferskfisktrålere, har de også frysetrålere og pelagiske båter. Ved siden av flåten har de som nevnt to store foredlingsanlegg for hvitfisk, oppdrettsanlegg og foredlingsanlegg for oppdrettsfisk, samt eksportselskap og salgsselskap. Dette er med andre ord et fullintegrert selskap i den islandske fiskerinæringen.

 

Det islandske fiskeriselskapet har også internasjonale aktiviteter i mange land, blant annet i fiskeindustrien, i land som Tyskland, Polen, UK, Færøyene, Afrika, Canada, Frankrike og Spania. Mer enn halvparten av selskapets omsetning kommer i dag fra fiskeriaktiviteter utenfor Island. Konsernet har totalt mellom 800 og 900 ansatte, hvorav halvparten er involvert i flåteaktivitetene, de fleste som fiskere og offiserer om bord i ett av fiskefartøyene eller på rederikontoret på land. Det kan til slutt nevnes at Samherji opprinnelig ble etablert i 1983.

Kontraktssignering Samherji F. EM

Samherji sin flåtesjef, Kristjan Vilhelmsson, signerer kontrakten med Cemre Shipyard på tre nye ferskfisktrålere.

 

Har fire trålere

Når det gjelder FISK Seafood så dette selskapet dagens lys så sent som i 2005, som et resultat av en sammenslåing av to andre selskaper. De har sitt sete i Saudarkråkur, også det på den nordlige delen av Island. Selskapet har i dag to foredlingsanlegg og fire trålere, som operer i islandske farvann og i Barentshavet. Det er ett av disse som nå skal skiftes ut med nybygget fra Cemre Shipyard, som blir overlevert i 2016.

 

Hoveddata ferskfisktrålere:

Lengde                                 61,5 m

Bredde                                  13,5 m

Lagerkap. fisk                      900 m3

Prosesseringsområde        419 m2

Nett tonnasje                                   607

Hovedmaskin                       1620 kW, 750 rpm

Propeller                               3800 mm, CPP

Gearbox                                2 step

PTO                                       1000 kW, 1.200 rpm

Generator                             480 kW, medium speed

Baugthruster                        320 kW

Servicefart                            12 knop

Maks fart                               13 knop

Klasse                                   DnV + 1A1 Stern Trawler Ice C ED

Skipene blir utstyrt med både ismaskin og kjølesystem for kjøling av last. Dekkmaskineriet vil bli drevet elektrisk. Trålerne får et mannskap på 12-13 personer.