Finnmark Havfiske AS, et datterselskap til Lerøy Havfisk ASA, har søkt om forhåndstilsagn om utskiftingstillatelse for tråleren Båtsfjord. Tråleren Båtsfjord er 50,2 meter lang, 12,2 meter bred og bygget ved det spanske verftet Astilleros Gondan S.A.

Finnmark Havfisk AS fikk i vår overlevert Kongsfjord, en ny 80 meter lang hekktråler, fra Vard Søviknes. Når det søkes om utskiftingstillatelse for et fartøy innebærer det at det foreligger planer om å skifte dette ut med et nybygg eller et annet brukt fartøy. Båtsfjord, som det søkes om å få skifte ut, har i år kvoter på 3519 tonn torsk, 2320 tonn sei og 1377 tonn hyse.