Mens Norway Pelagic nylig gikk ut og sa de ikke var rammet av finanskrisen, melder torskeoppdrettsselskapet Codfarmers nå om problemer knyttet til finanskrisen. Europeiske konsumenter velger bort dyr oppdrettstorsk og spiser rimeligere fisk i stedet. Derfor må verdien på selskapets biomasse skrives ned.


( 01.11.2008 )

[raw]

Finanskrisen rammer torskeoppdrett

 

– Basert på foreløpig konsernregnskap vil resultatet for 3. kvartal 2008 bli dårligere en forventet. De reduserte prisene på torsk innebærer reduserte inntekter i perioden og en ekstraordinær nedskrivning av stående biomasse, skriver selskapet i en børsmelding.

Nedgangen i torskeprisen synes først og fremst å henge sammen med at finanskrisen har ført til redusert kjøpekraft hos forbrukerne i eksportmarkedene og at det har funnet sted en vridning i etterspørselen over til billigere fiskeslag og alternative proteinkilder.
Selskapet har pr. 3. kvartal 142 MNOK i kontanter, ubrukte lån og trekkfasiliteter. Det vil bli gitt ytterligere informasjon i forbindelse med fremleggelsen av resultat for 3. kvartal 2008 på Shippingklubben, torsdag 13.november, kl.08.30.

 

– Informasjonen i børsmeldingen forklarer til en viss grad situasjonen Kystmagasinet beskrev i artikkelen ”Oppdrettstorsken spiser sure markedsandeler” i går fredag.

[/raw]