Hvordan vil finanskrisen påvirke prisfastsettelsen på islandske saltfiskprodukter, og hva vil dette bety for norske aktører? Disse spørsmålene vil belyses i Tromsø 4. mai og Ålesund 7. mai. I Ålesund vil også blant annet det spanske bacalaomarkedet bli et tema.


( 21.04.2009 )

[raw]

Den internasjonale finanskrisen har påvirket det globale sjømatmarkedet, og Island er spesielt hardt rammet.

– For saltfisk- og klippfiskindustrien i Norge er det viktig å få kunnskap om hvordan islandsk fiskeindustri og de viktigste markedene påvirkes av finanskrisen, sier prosjektleder i Bacalaoforum, Finn-Arne Egeness. De islandske tilpasningene kan få konsekvenser for norsk saltfisk- og klippfiskindustri.

Finanskrisen presser saltfiskprisene
– Vi ser allerede eksempler på at islandske eksportører har blitt tvunget til å senke prisene langt mer enn norske aktører, sier Egeness. Også russiske aktører har godtatt lavere pris på råstoff, og dette vil kunne legge ytterligere press på saltfiskprisene.

På vegne av Bacalaoforum og forskningsfondet FHF har Nofima Marked gjennomført en krisetidsanalyse av norsk og islandsk saltfiskerinæring. Analysen tar blant annet for seg hvordan adferden til islandske saltfiskaktører vil påvirkes av finanskrisen, og hva dette vil ha å si for de norske produsentenes konkurranseposisjon. 4. mai vil forskerne gjøre en foreløpig oppsummering i Tromsø.

Egeness fremholder at slik kunnskap kan gi bedre grunnlag for strategiske valg om hvilke produkter de norske produsentene bør produsere, til hvilke markeder, og i hvilket volum.

Bør følge spanske forbrukersegmenter med argusøyne
Tre dager senere blir finanskriseanalysen også presentert på møte for Bacalaoforum i Ålesund. Her suppleres det med forskningsresultater om salte-, modnings- og tineprosessen, kommersielle erfaringer med individmerking av fisk, og en fersk fokusgruppestudie om bacalao i Spania.

– Kunnskap om hvordan spanske konsumenter oppfatter begrepet “bacalao” er viktig i det videre strategiarbeidet i dette markedet, understreker Egeness. Mens begrepet tidligere var synonymt med saltfisk, kan det i dag bety både fersk torsk, saltfisk, klippfisk, utvannet torsk, lettsaltet torsk, fryst torsk, og røkt torsk.

Studien peker i retning av at tradisjonell saltfisk fortsatt er referansen og den viktigste assosiasjonen til begrepet bacalao. Det er imidlertid mye som peker mot at det finnes forbrukersegmenter med ulike oppfatninger og holdninger til begrepet, og Egeness foreslår at næringen bør følge markedet med argusøyne de kommende årene.

[/raw]