Mye storvokst og tett tarevegetasjon på undersøkte stasjoner i Nord-Trøndelag tyder på at tilstanden i taresamfunnene i disse områdene er meget god. Undersøkelsene ble gjort av Havforskningsinstituttet i forbindelse med at det ble gjennomført prøvehøsting av stortare i området høsten 2010.


( 24.01.2011 )

[raw]

Selv om det ble observert klare spor etter tarehøstingen, viser resultatene at det totale uttaket av tare var moderat. I gjennomsnitt ble ca 2-3 % av den beregnede tarebestanden på prøvefeltene høstet.
 
– Det ble også observert mye småtare på høsteflatene, noe som er positiv med tanke på at tarevegetasjonen skal vokse opp igjen. Det ble ikke registrert reduksjon av fisk etter tarehøstingen, forteller Henning Steen som er prosjektansvarlig for overvåking av tare.

 

Kråkeboller kan utgjøre en trussel mot stortare, og har tidligere beitet ned tareskogen i Nord-Trøndelag. Etter høstens undersøkelser konstaterer forskerne at det for tiden bare er moderat med kråkeboller i de undersøkte områdene.

 

Undersøkelsene er gjort ved hjelp av undervannsvideo. I tillegg til undersøkelser i høstefeltene ble det gjennomført undersøkelser på referansestasjoner utenfor høstefeltene for å ha sammenligningsgrunnlag. I høstefeltene ble det også samlet inn prøver for å undersøke tareplanters størrelse, vekt og alder.

[/raw]