30. november i fjor trålet fartøyet Molnes i nærheten av Statfjordfeltet. Rederiet har nå søkt om erstatning etter Petroleumsloven for tap de ble påført da de fikk en seismikkabel i trålen. Skaden fant sted den 30.11.2019 ved Statford. Søknad om erstatning for skade av redskaper og tapt fangsttid ble mottatt hos Fiskeridirektoratet region Sør den 12.12.2019.

Det opplyses i søknaden at skipper Remi Einar Teistklub fikk trålen ødelagt i posisjon N61˚ 28`0« Ø 1˚ 47` 0« den 30. november 2019 klokken 22:42 under tråling på Statfjord. I området var det nordvestlig vindretning med vindstyrke 3 m/s. Bølgehøyde var ca. 2 meter. Dybde der trålen satte seg fast var 160 meter. Trålretningen var sørøst-nordøst, og varighet på trålhalet var 4 timer og 44 min.

Søker opplyser at trålen satte seg fast i en seismikk kabel. Mannskapet fikk greid opp og kranet kabel unna. Dette tok 3 timer. Det var kun små skader på trål, men en del tau og stropper ble brukt til sikring og kraning. Det oppgis i søknaden at utgiftene til operasjonen var på 3.000 kroner. Dessuten var fangsttapet i halet i form av tapt fisketid 65.000 kroner. Totale utgifter det søkes om er 68.000 kroner pluss moms.