Kystmagasinet kom i siste utgave i skade for å ha en tittel det ikke var dekning for i teksten. I tittelen stod det «Kjøpte 67 år gamle Jungmann». I artikkelen står det: Rederiet Pr Jari AS i Austevoll har søkt om å få kjøpe fartøyet Jungmann. Det har ikke blitt noe av denne handelen. I avslag på søknad om erverv skriver Fiskeridirektoratet:

15.08.2018 fikk Pr Jari AS generell utskiftingstillatelse for «Jaren. Tillatelsen varte i to år fra vedtaksdato; og gikk ut 15.08.2020. 20.11.2018 fikk Pr Jari AS ervervstillatelse for nybygg til utskifting av «Jarien. Nybygget skulle kontraheres fra Proas AS og var 8,99 meter. 20.08.2019 får Pr Jari AS ny ervervstillatelse for nybygg til utskifting av «Jarien». Selskapet har endret lengden på nybygget til 11,15 m. Følgende står i vedtaket:

Søknaden om forlengelse av nybygg til 11,15 meter er datert 30.06.2019 og blir derfor behandlet i henhold til Instruks om krav om forholdsmessighet mellom driftsgrunnlag og fartøystørrelse ved tildeling av deltakeradgang av 27.03.2019 fra Det Kongelige Næringsog Fiskeridepartement.

 PR Jari AS får i juli i fjor avslag på søknad om forlenget generell utskiftingstillatelse og forlenget bruk av leiefartøy. I korte trekk ble søknaden avslått med henvisning til at forsinkelsen for levering av nybygget skyldtes rederiets endring til et annet nybygg. Dette vedtaket ble ikke påklaget.

I november blir rederiet i et brev fra direktoratet orientert om virkningen av en utgått generell utskiftingstillatelse. På grunn av alvorligheten av at en deltakeradgang faller bort, fikk rederiet en tidsbegrenset tillatelse til å registrere et nytt fartøy innen 31.12.2020.

Det søkes om å kjøpe Jungmann. Jarien er et fartøy på 7,99 meter mens «Jungmann» er 12,92 meter. Næringsog fiskeridepartementets instruks om krav til forholdsmessighet mellom driftsgrunnlag og fartøystørrelse ved tildeling av deltakeradgang datert 16.09.2019 instruerer direktoratet til å avslå søknaden om kjøp av Jungmann.

Avslaget har satt rederiet i en svært vanskelig situasjon. Rederiet mener at de ikke har blitt skikkelig orientert. De har derfor mistet en verdifull deltakeradgang. Avslaget er anket. Direktoratet var orientert om at brann hos Proas var årsak til at den nye båten ikke ble levert. Men dette har ikke direktoratet tatt hensyn til.