DEL

FHL har utviklet en liste med fakta om status i havbruksnæringen relatert til lakselus.


( 23.06.2014 )

Fiskeri- og havbruknæringens landsforening har publisert en liste med fakta om status i havbruksnæringen i forbindelse med situasjonen knyttet til lakselus.

 

Det rapporteres at næringen har god oversikt over situasjonen. Utfordringen består i hovedsak å få iverksatt tiltak raskt nok. Lusenivåene er betydelig redusert siden 2009 da det nasjonale luseprogrammet ble satt i gang av næringen.

 

FHL sier at på tross av reduserte nivåer av lus er de likevel bekymret for utviklingen i år som følge av de høye nivåene tidlig i vinter. Høyere sjøtemperaturer og økende motstandsdyktiget mot lusemidlene gjør det enda mer krevende å holde lave lusenivåer.

 

Det viser seg at villaksen har greid seg bedre i Norge enn i noe annet nordatlantisk land, selv om det er størst havbruksvirksomhet langs norskekysten.

 

Ønsker du å se den fullstendige listen, besøk FHL her.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.