For fiskerinæringen er det positivt regjeringen vurderer bedre ordninger for eksportfinansiering og garantier. – Men det haster. Det er tvingende nødvendig med tiltak som sikrer handelen med norsk sjømat ute i markedene, sier administrerende direktør Geir Andreassen i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), i forbindelse med regjeringens fremleggelse av en krisepakke i dag.


( 26.01.2009 )


[raw]

For fiskerinæringen er det positivt regjeringen vurderer bedre ordninger for eksportfinansiering og garantier. – Men det haster. Det er tvingende nødvendig med tiltak som sikrer handelen med norsk sjømat ute i markedene, sier administrerende direktør Geir Andreassen i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

 

Sjømatnæringen er Norges største matproduserende sektor og eksporterer 95 prosent av sin produksjon av villfisk og oppdrettsfisk. Nå slår finanskrisen ut i mindre handel med helt sentrale fiskeslag som torsk og sild, noe som rammer industri og sysselsetting i en rekke kystsamfunn.

 

Sjømat utelatt

Fiskerinæringen var utelatt fra den forrige krisepakken hvor regjeringen stimulerte handelen med norske eksportvarer gjennom å styrke GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og Eksportfinans.

 

– Pakken bidro ikke til å sikre handelen med sjømat, fordi den var rettet inn mot lange kontrakter, sier Andreassen som mener dagens signaler om å endre innretningen på virksomheten til GIEK og Eksportfinans er lovende.

 

Må skje raskt

– Samtidig betyr dagens signaler at fiskerinæringen fortsatt må vente før vi virkelig får på plass effektive handelsstimulerende tiltak. Slik vi oppfatter situasjonen, begynner det å haste veldig. Torskefisket er godt i gang, og sildefisket snart i ferd med å bli avsluttet. For bedriftene er det avgjørende at rammene for eksport blir sikret før sesongen er avsluttet, understreker Andreassen.

 

 Norsk Sjømatnæringen er subsidiefri og står vanligvis på egne ben uten støtte fra staten.

 

 – Akkurat nå har også vi behov for drahjelp. Problemene har sitt utspring ute i markedet. Handelen med laks og ørret er foreløpig lite rammet, men på villfisk er det annerledes, sier Andreassen, og forklarer dette med at importører av for eksempel torsk og sild sliter med å finansiere importen av fisk.

 

FHL er positiv til de øvrige tiltakene regjeringen i dag la frem i sin krisepakke.

 

– Økte rammer til Innovasjon Norge og mer penger til markedsføring av norsk sjømat er bra, men den største utfordringen er fortsatt at importørene ikke får finansiert sine innkjøp. Disse trenger finansielle ordninger i påvente av at de selv får inntektene av salg til forbrukere ute i Europa og verden ellers. Dagens situasjon bremser handelen, og problemene forplanter seg helt ut på kaikanten her hjemme i Norge, sier Andreassen.

[/raw]