DEL

For å oppnå best mulig lønnsomhet, og etablere best mulig regelverk ved salg av levende sjømat er kunnskap om lagringstid svært viktig. I dag finnes det svært lite dokumentert kunnskap på betydning av lagringstid under levendelagring av snøkrabbe.


( 14.04.2016 )

Myndighetene mangler empirisk kunnskap som grunnlag for regelverk og rådgivining med hensyn til levendelagring for denne arten. FHF har derfor satt i gang et prosjekt for å skaffe ny kunnskap om riktig lagringstid for snø- og kongekrabbe uten fôring.

Det er flere grunner til å anta at regelverket bør være artstilpasset med tanke på anatomiske, atferdsmessige og fysiologiske forutsetninger, som igjen kan skape utfordringer for næring og myndigheter i fastsettelse av riktig rammebetingelser som sikrer høy dyrevelferd og kvaliteter.

I 2015 var den norske fangsten av snøkrabbe på ca. 9000 tonn, hvorav ca. 20 % ble levert levende til anlegg på land og 80 % ble prosessert om bord i båt. Norge har gode rammebetingelser til å kunne eksportere høyt betalt levende snøkrabbe og dermed redusere eksport av et frossent, dårligere betalt produkt. Prosjektleder på dette prosjektet er Nofima.

Kunnskapen som kan komme fra dette prosjektet vil være av stor betydning for å sikre dyrevelferd under levendelagring og kvalitet på produktet. Den vil også bidra til å sikre norsk snø-og kongekrabbenæring til en bærekraftig næring. Prosjektet vil også se på velferden til snøkrabbe i teinen og betydningen av ståtid på mulig rømming som kan gi reduksjon i antall dyr. Kunnskapen vil også kunne gi mattilsynet grunnleggende kunnskap når det gjelder utarbeidelse av et regelverk for lagring av levende snø-og kongekrabbe.

-Levendelagring av snø-og kongekrabbe er et av FHF sine satsingsområder. Denne kunnskapen vil bidra til å sikre at norsk snø-og kongekrabbenæring driver bærekraftig, sier Rita N Maråk, fagsjef i FHF.

 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.