I februar ble nybygde «Nordhavet» overlevert til rederiet Arvesen AS på Engenes. – Et kvantesprang for oss, sier reder.

«Nordhavet» er et 43,15 meter langt snurper/snurrevadfartøy på 605 bruttotonn. Designet er utviklet av Naval Consult i Måløy og bygd av Larsnes Mek. Verksted på Gurskøy. Fartøyet er 5. generasjon Naval-Consult design. Overleveringen skjedde i uke 6, og dåpen fant sted 23. februar på Engenes. Med dette har rederiet skaffet seg et av de fremste og mest effektive fartøyene i kystflåten.

«Nordhavet» blir arvtakeren til Nordtorsk AS sin forrige båt, «Nordsild» fra 2001, som er under salg. Overgangen fra en 27,42 meter båt til en 43,15 meter båt, blir et solid løft for rederiet.

– Vi har ikke bygd ny båt siden siden 1946. Vi har hatt mange båter, men aldri nybygg. Så dette er stort for oss, og ikke minst for mannskapet, sier reder Johannes Arne Arvesen.

Båten er et 43,15 meter langt snurper/snurrevadfartøy på 605 bruttotonn. Fartøyet ble forlenget fra de originale planene under byggeprosessen. FOTO: KJELL ARNE STEINSVIK.Prosjekteringen av nybygget startet i mai 2016, og kontrakten signert i juli samme år. Nå er båten ferdigstilt og satt inn i fiskeri nordpå. «Nordhavet», som har fått byggenummer 59, var planlagt som søsterskip til bnr 58, «Sander Andre», som ble levert fra samme verft til Mirsel AS i november 2017 og bnr. 60 “Gunnar K” som ble levert til Kristoffersen Fiskebåt as i april 2018. Gjennom byggeprosessen er fartøyet besluttet forlenget og gitt større overbygg.

 

Utvidet kapasitet

«Nordhavet» er utstyrt med Co2 RSWanlegg og syv RSW-tanker for levende fisk, fisk i tanker og fisk i kar med is-sørpe. Total tankkapasitet er på 480,5 m³.

Fartøyet skal drive pelagisk fiske og fiske av hvitfisk med snurrevad, og er rigget med to notbinger og kombivinsjer for not og snurrevad. Vinsjene har trekkraft på 25 tonn og kapasitet på 12 kveiler ø54mm snurrevadtau. Vakuumanlegg er arrangert for lossing av RSW-tanker og for innlasting fra snurpenot og fra snurrevad-not.

 

Skreddersydd

Fleksibilitet og skreddersydde løsninger var hovedårsaken til at Arvesen AS valgte Naval-Consult til designet og Larsnes Mek. Verksted til å levere båten. Det går på systemforståelse, effektive løsninger og fleksibilitet i båten.

Skipperens posisjon gir god oversikt over dekk, instrumenter og farvann.– Larsnes Mek. Verksted har ry på seg for å bygge gode båter, og er ikke så firkantet på løsningene dersom rederiet har egne ønsker. Vi har hatt skippere og mannskap om bord som har kommet med ønsker om plassering av utstyr og annet. Det synes jeg har fungert veldig bra. Dette blir en båt vi er fornøyd med, sier Arvesen.

– Hvilke egenskaper la dere vekt på når dere skulle investere i ny båt?

– Vi ønsket en fleksibel båt som kan operere i de farvannene vi drifter i. Derfor fokuserte vi mye på sikkerhet om bord, på miljøet, godt fiskeletingsutstyr og på å kunne håndtere fisken så den leveres med god kvalitet, sier Arvesen, som ser frem til å prøve ut en kombinasjon av levende fisk i RSW-tankene og fiskiset i kar.

– Det blir spennende å se hvordan opplegget blir, og om vi får det til. Vi har nå alle muligheter, sier han. Båten «Nordhavet» er eid av Nordhavet AS, som er i samme selskapsgruppering som Arvesen AS og Engenes Fiskeriselskap AS.