Ferd satser videre på sjømat og kjøper seg opp til 93,6 prosents eierandel i sjømatinvestoren Broodstock Capital. Samtidig går Yngve Myhre inn som styreleder.

I februar i fjor økte Ferd eierandelen fra 40 til 65 prosent. Nå øker altså selskapet eierandelen ytterligere, opp til 93,6 prosent, gjennom overtakelse av aksjer fra øvrige aksjonærer i Broodstock Capital. Videre legger Ferd inn sine eierandeler i de seks porteføljeselskapene inn i Broodstock Capital.

– At vi kjøper oss ytterligere opp betyr at vi har sterk tro på sjømatsektoren generelt, og på forvalterteamet, porteføljeselskapene og den jobben som gjøres med å videreutvikle disse bedriftene, sier Danjal Danjalsson, investeringsansvarlig i Ferd og nytt styremedlem i Broodstock Capital.

Broodstock Capital skal investere i og utvikle morgendagens bedrifter som bidrar til en bærekraftig sjømatnæring. Selskapet forvalter i dag en kapitalbase på om lag NOK 700 mill. i seks selskaper. Porteføljeselskapene har ledende posisjoner inn mot de viktigste trendene innen sjømat, herunder landbasert oppdrett, fiskehelse/miljø og digitalisering. Samlet omsetning i disse selskapene har nesten tredoblet seg fra 2016 til underkant av NOK1,3 milliard i 2020. Broodstock Capital investerer i småog mellomstore virksomheter med selskapsverdi på mellom 50 og 500 millioner kroner, og inngår gjerne partnerskap med gründere eller andre kompetente eiermiljøer innen næringen.

– Endring i eiersitsen betyr ingen strategiendring for Broodstock Capital. Vi skal fortsatt eie og utvikle virksomheter i partnerskap med ledelse og medeiere. Med så tydelig/stort eierskap fra Ferd-konsernet vil vi imidlertid kunne øke investeringsevnen vår betraktelig, sier Jan Erik Løvik, daglig leder i Broodstock Capital.

Myhre i styret

Tidligere konsernsjef i SalMar, Aker Seafoods og Nova Sea, Yngve Myhre, er valgt som ny styreleder i Broodstock Capital. Han går også inn på eiersiden av selskapet.

– Broodstock er en spennende satsning hvor en kombinerer langsiktig industriell utvikling med kapital i selskaper med stort potensiale i sjømatklyngen, sier Yngve Myhre. Sammen med dedikerte eiere, forvaltere og eksterne industrirådgivere ser jeg frem til å bidra i utviklingen innenfor denne delen av næringen.

Med seg i styret får han også Tone Bjørnstad Hanstad som også jobber i investeringsteamet til Ferd.

Styrker forvalterteamet

Mens Ferd eier 93,6 prosent av aksjene i Broodstock Capital, eier forvalterteamet og styreleder i sjømatinvestoren resterende 6,4 prosent. Forvalterteamet består av Jan Erik Løvik, Håkon Fredriksen, Pål Kristian Moe, Roar Øverås og Martin Resell.

Martin Resell er siste tilskuddet til det erfarne forvalterteamet. Han har i flere år jobbet i investeringselskapet Kverva, og har de seneste par årene vært direktør for forretningsutvikling i fôrprodusenten Nutrimar.

– Både Broodstock Capital og Ferd har store ambisjoner om flere plattforminvesteringer og investering i vekst for eksisterende porteføljeselskaper. Martin vil få en viktig rolle i dette arbeidet, sier Jan Erik Løvik.

Broodstock Capital er i dag på eiersiden av Billund Aquaculture A/S, Maritech Systems AS, MPI AS, NP Innovation AB, Therma Industri AS og Åkerblå AS.