Oppdrett av torsk har fått en brå stopp. Fra en topp på over 20.000 tonn i 2010, falt produsert kvantum til fem tonn rund vekt i fjor. Produksjonskostnadene har blitt høyere enn hva det er mulig å selge fisken for.

Oppdrett av torsk ble først rammet av fallende torskepriser. Siden har kvantum levende torsk levert av fiskefartøyer økt raskt, og nådde i fjor 6.000 tonn. Denne fisken gikk i praksis rett i strupen på oppdrettstorsken, som hadde den fordel at den kunne leveres når det var etterspørsel, uavhengig av vær og vind.

Levendefanget torsk ble i fjor tatt imot av rundt femten mottak. Den ble ifølge Nofima stående åtte til tolv uker i merd før den ble solgt. Nofima driver det nasjonale avlsprogrammet for torsk. De rapporterte i fjor om en svært høy forbedring i overlevelse hos torskeyngel. Samtidig skiftet de navn på det som het Nasjonal avlsstasjon for torsk, utenfor Tromsø, til Senter for marin akvakultur. Det nye navnet skulle reflektere at det også produseres rognkjeks og at det er en konsesjon for forskning på ulike marine arter.

Spørsmålet er nok også om ikke interessen og troen på oppdrettstorsk er så kraftig dalende, at skal forskerne skaffe sysselsetting, må fokus på andre arter enn torsk økes. I fjor, etter ti år, sluttet Havlandet Marin Yngel av produksjonen av torskeyngel. De var det siste torskeklekkeriet i Norge.