Kystmagasinet 7.15: Danmarks vestkyst har få naturlige havner. Det har fremtvunget bygging av få, men komplette havner. Langs Vestkysten av Jylland og opp til toppen av Nord-Jylland, hvor de fleste viktige fiskerier foregår, er det fem store havner, alle med delvis ulikt fokus og tilbud til fiskeflåten.


( 20.10.2015 )

Havnene konkurrerer om å være størst og best på hver sine områder, og til dels overlapper de hverandre. Felles er at de alle består av klynger av bedrifter som yter et bredt spekter av tilbud til fiskeflåten. Stikkord er fiskeauksjoner, fiskeforedling, verft, slipper, flytedokker og verksteder for nybygg og reparasjoner, service og installasjon av elektronikk, overflatebehandling, notbøterier, bunkring osv.. De fleste havner har et bredt tilbud og bred kompetanse som har gjort dem populære blant mange norske fiskebåtredere.

Kystmagasinet har besøkt samtlige havner fra Skagen i nord til Hvide Sande i sør flere ganger. I utgaven syv, som nå er i salg i Narvesen, gir vi en kort presentasjon av alle disse havnene. Du kan også abonnere og laste ned hele magasinet digitalt. Det er bare å følge denne linken: http://kystmagasinet.no/abonner/