Kystmagasinet 8.14: For få år siden var markedet overfylt av store, brukte, norske fiskefartøyer. Spesielt gjaldt dette snurpere/pelagiske trålere. En håndfull båter er nå gått til opphugging, og rundt tretti fartøyer er eksportert. Korken i bruktmarkedet, som holdt igjen lysten til å bygge nytt hos noen redere, er nesten borte.

I en periode var svært mye kapital bundet opp i fartøyer som lå i opplag etter at kvotene var overført til nybygg, en dyr situasjon for redere som gjerne vil frigjøre kapitalen som ligger bundet i fartøyet som er til salgs.

 

Eldre snøkrabbebåter

Kystmagasinet har satt sammen en oversikt over flertallet av fartøyer som er solgt innenlands og til utenlandske kjøpere i perioden 2004 og frem til ettersommeren i år.  Det er fortsatt eldre fartøyer som skifter hånd. Noen ganger for at kvoter skal overføres til andre fartøyer og skipet hogges eller selges, eller fordi det eldre fartøyet har et nytt bruksområde hvor det passer.

 

Blant annet gjelder dette fartøyer som skal fiske i det uregulerte fisket etter snøkrabbe. Til dette trengs ikke samme motorkraft som ved tråling. Men ettersom dette fisket utvikler seg vil det bli behov for mer moderne fartøyer. Men foreløpig er det eldre båter som Artic Wolf (ex. Spitsbergen) bygget i 1965 og Kvitungen (ex.Polarfangst) bygget i 1958 som har vært brukt. Men nyere fartøyer med større kjølekapasitet, som Austevollfartøyene Talbor og Birkeland, satser også på snøkrabbe.

Herøyhav. Foto: Terje Engø

Nye Herøyhav (bildet) avløste ex.Herøyhav i fjor. Fartøyet heter nå Havfisk eller under ett som Ordinat.

 

Eksport av brukte båter

Svært interessant er utviklingen i eksport av fartøyer. Mens mange meglere før ville vurdert Sør-Amerika som kanskje det mest interessante markedet, er det nå Marokko som fatter størst interesse. Og fartøyene som tas i bruk der er stadig større, og nyere enn før. Siden begynnelsen av 2011 har fem norske pelagiske fartøyer blitt solgt til Marokko. Siste fartøy som dro dit var Ligrunn. Den ankom for et par uker siden til Dakhla, hvor den nå ligger i påvente av at alle papirer skal bli ordnet. Fartøyet heter nå Ligrunn 2. Om rederen skal skifte til et mer marokkansk navn er ukjent.

 

De fleste fartøyer som selges til Nord-Afrika er så pass tilårskomne at de er vanskelige å selge i Norge eller andre land i Nordøst-Atlanteren. At eldre fartøyer lar seg selge kan være avgjørende for mange redere sin mulighet til å investere i nye eller nyere fartøyer.

Gardar. Foto: Terje Engø

Gardar er islandske ex.Beitir, mens ex.Gardar er grønlandske Polar Amaroq.

 

Flere til Island og Grønland

Makrellfiske i islandsk og grønlandsk farvann har også vært med på å sette fart i markedet. Store fartøyer som Eros, Smaragd, Malene S og nybygget Magnarson er solgt til Island, mens Gardar har fått grønlandsk flagg. Med unntak av Magnarson, er dette store moderne fartøyer med noen år på kjølen som har blitt solgt. I tilfellet Gardar og Magnarson har islandske fartøyer blitt kjøpt i retur. Dette er mindre fartøyer, og det er derfor blitt frigitt kapital til eierne. Men det har neppe den store positive innvirkningen på bruktmarkedet.

Unity. Foto: Terje Engø

Skotske Unity ble norsk i juli i år og heter nå Stålegg. Båten er bygget i 1989.  I perioden 1997 til 2001 het den Torbas, og før det Ocean Way.

 

Færre fartøyer til salgs

Selv om det på Janson Shipbrokers sin nettside ligger 11 større pelagiske fartøyer for salg, er det færre hos for eksempel Remøy Skipsmegling og Atlantic Marine enn for tre-fire år siden.

 

En del av fartøyene som ligger for salg er relativt gamle, og det vil være vanskelig å finne et marked i Norge. Det ligger også en del helt nye fartøyer, deriblant et fartøy bygget i 2013, til salgs hos Janson. Det er ikke lagt ut navn på fartøyet, men alle oppgitte data med unntak av ytelsen til hovedmotor stemmer med Vendla, som ble levert av Fitjar Mekaniske Verksted i fjor.

 

Flere av fartøyene som er lagt ut for salg er med forbehold om både pris og leveringstidspunktet, er neppe presserende nødvendig for rederen å selge. Men blir en brukbar pris tilbudt, er selvsagt de fleste fartøyer for salg. Med muligheten til å leie fartøy til å ta egne kvoter i tiden det tar å bygge nytt, blir det ikke tapte fiskeinntekter om en kontraherer nytt skip.

Malene S. Foto Terje Engø

Malene S er ex. islandske Borkur som ble bygget som Libas i 2000. Nye Malene S som ble levert fra tyrkisk verft i 2012 ble i sommer til islandske Borkur.

 

Fartøyer over 40 meter

Kystmagasinet har i oversikten over solgte fartøyer ikke tatt med alle salg i perioden, men konsentrert oss om fartøyer over 40 meters lengde. Oversikten viser hva fartøyene het tidligere, og nytt navn og eier.

 

Sjelden har det blitt omsatt like mye brukt tonnasje over kort tid, og det har neppe noen gang før blitt eksportert så mye brukt tonnasje til utlandet i løpet av i underkant fire år. Vi har ikke forsøkt å estimere verdien av salgene. Men siden også en hel del av fartøyene, som Abelone Møgster og Malene S er nesten helt nye, og en del av fartøyene er store velholdte fartøyer, er det ikke usannsynlig at verdien kommer opp i fire milliarder kroner, kanskje mer.

Eros. Foto Terje Engø

Ex.Eros het en veldig kort stund Polar Amaroq etter at den ble solgt i februar i fjor. Etter åtte måneder skiftet den til islandsk flagg og navnet Beitir. Foto: Fiskebåtredernes Forbund

 

Selv om flertallet av fartøyene som er eksportert er relativt eldre, representerer de store verdier. Ikke minst siden dette er kapital som i stor grad frigjøres til investeringer i nybygg eller nyere fartøyer. Når fartøyer selges innenlands er det bare fartøyer som blir byttet ut og deretter hugget eller eksportert som gir rom for nybygg, i den grad kvotene ikke blir flyttet til andre norske fartøyer.

Høgiklettur. Foto. Fiskebåtredernes forbund

Kings Cross ble solgt til Færøyene i 2011 og het der Christian I Grotinum og Christian før båten i fjor skiftet navn til Høgiklettur. Foto: Fiskebåtredernes Forbund

 

Solgte fartøyer etter nytt navn 2011 – 2014

Finnmark

Nåværende navn Tidligere navn til og med år Loa Ny Eier
Arctic Wolf Spitsbergen 2012 Aurika 2008 Auriga 2004 47,87 1965 Arctic Wolf AS
Ingrid Majala Austerfjord 2012 Møgsterfjord 2011 Diana 1999 61,75 1999 Silfaks Fiskebåtrederi AS
Polaris Polar Sirkel 2013 Blue Dutch 2008 Kiska Enterprise 2001 Optmus Prime 1993 Marsea Sixteen 1987 54,87 1981 Varanger Seafood AS
Rypefjord Skaidi 2013 Nordtind 2003 44,95 2000 Hammerfest industrifiske AS

 

Troms

Nåværende navn Tidligere navn til og med år Loa Ny Eier
Harmoni Majala jr 2012 Ingrid Majala 2012 Ganthi 2006 49,9 1998 Harmoni AS

 

Nordland

Nåværende navn Tidligere navn til og med år Loa Ny Eier
Antarctic Sea Thorshøvdi 2011 Vlieborg 2007 133,88 1999 Aker Biomarine Antarctic AS
Havtind Polar Amaraoq 2010 59,75 1997 Nordland Havfiske AS
Kvannøy Haugagut 2013 63,5 1989 Nyholmen AS
Norafjell Rogne 2013 M. Ytterstad 2001 Havmann 1993 61,4 1986 Norafjell AS
Rødholmen Stromboli 2011 Torbas 2010 Chris Andrea 2004 75 1996 Rødholmen AS
Trinto Andenesfisk 2004 Bleiksøy 1997 44,78 1987 Mirsel AS

 

Møre og Romsdal

Nåværende navn Tidligere navn til og med år Loa Ny Eier
Atlantic Star Polar Arfivik 2002 Helga1999 60,4 1996 Rosund Drift AS
Atlantic Viking Nybygg 74,7 2013 Giske Havfiske AS
Dyrnesvåg Inger Hildur 2012 53,9 1999 Brødrene Holm AS
Havfisk Ordinat 2014

Herøyhav 2013

68,3 1999 Havskår AS
Geir II Geir 2010 51,3 2010 H P Holmeset AS
Herøy Zeta 2010 73,3 1997 Herøybas AS
Inger Hildur Leinebjørn 2012 64 2001 Inger Hildur AS
Nyskjer Stålhav 2010 New Baltic 2009 Elisebeth II 2001 Elisabeth 2001 Lafjell 1998 Jøkul 1994 Støbakk 1971 56,2 1967 Nybo Holding AS
Midøy Viking Båragutt 2013 Sørfold 2008 Fiskebas 2004 Roaldsen Senior 1988 49,76 1976 Midsund Fiskebåtrederi AS
Molnes Volstad 2013 Aorere 2005 66,28 1998 AS Roaldnes
Nystrøm Stålegg 2013 Casablanca 2010 Hallarklettur 2006 Westward 2003 Radiant Star 1998 Sheanne 1995 53,3 1980 Nybo Holding AS
Stålegg Unity 2013

Torbas 2001 Ocean Way 1997

44,9 1989 Beitveit Havfiske AS
Veidar 1 Leinefisk 2010 43,32 1996 Veidar AS

 

 

Sogn og Fjordane

Nåværende navn Tidligere navn til og med år Loa Ny Eier
Fjellmøy Leinebris 2013 44,85 1997 Fjellmøy AS
Gambler Torbas 2011 Leikvin 2010 Sjøbris II 2007 Sjøbris 2006 Gullfinnur 1977 69,65 1969 Torbas AS
Seljevær Antarctic I 2009 Argos Helena 2000 Seljevær 2007 54,58 1998 Stadt Havfiske AS

 

 

Hordaland

Nåværende navn Tidligere navn til og med år Loa Ny Eier
Bømmelbas Stålringen 2013 Møgsterhav 2011 61,54 2000 Bømmelbas A/S
Bømmelhav Frithjof Feyer 2014 43,8 2000 Bømmelbas A/S
Gardar Beitir 2013 Margret 2010 Serene 2006 Serene V 2006 Serene 1999 71,1 1998 Gardar AS
Granit Granit IV 2012 Juvel 2004 67,4 1989 Halstensen Granit AS
Havglans Havglans 1 2011 Strømegg 2011 62,6 2007 Havglans AS
K.M. Østervold Fiskebas 2012 Nordfisk 2013 56,2 1996 K.M. Østervold
Kremmervik Abelone Møgster 2013 42,9 2011 Fruholmen AS
Krossøy Norafjell 2010 44,85 1998 Havdrøn AS
Lønningen Ordinat 2013 Ruth 2009 Ordinat 2003 Sandgerdi 2001 61,82 1998 Bømlotrål AS
Lønningen 1 Lønningen 2013 Traal 1998 Ajax 1979 Vingaborg 1974 41,72 1967 Bømlotrål
Lønnøy Eigun 2011 Endre Dyrøy 2001 Thordr 1970 Thomas W.Vinke 1964 65,61 1959 Lønning Fiskeri AS
Malene S Borkur 2014 Torbas 2012 Ståløy 2011 Ligrunn 2005 Libas 2004 68,3 2000 Skårungen AS
Norderveg Kings Bay 2013 Genesis 1993 Genesis D 1991 Genesis 1989 74,6 1988 Ryggefjord AS
Ordinat Herøyhav 2013 68,3 1999 Økland fiskebåtrederi AS
Røttingøy Buland 2011 Paula 2011 59,2 1994 Dales Rederi AS
Salvøy Kvalstein 2011 Gisund 1974 41,18 1964 Bømmelfisk AS
Siglar Stålegg 2010 Stålegg 2010 Dicada 2008 Havbas 2007 Nordsjøbas 2006 52,04 1978 Maron AS
Svanavåg

(Til salgs)

Dicada 2007 Grenen 2006 Accord 2004 Serene 1995 47,16 1979 Håflu AS
  • stanger
Haberg 2010 Høgaberg 2009 Storeknut 2003 Eldjarn 1994 M.Ytterstad 1993 Gullfinnur 1990 Silljo 1981 65,69 1979 Magnarson AS
Vendla II Vendla 2013 68,1 1999 Vendla AS
Vikingbank Harvest 2014 61,75 2000 Pelagic AS

 

 

Solgt til utlandet

Nåværende navn Tidligere navn til og med år Loa Ny Eier/Flagg
 

Australia

  • sterbris
  • sterbris 2 2014
  • sterbris 201
68,1 1999 Australia
 

Canada

Cape Dorset Arvid Nergård 40,3 1999 Canada
 

Færøyene

Eivind Brimøy 41,3 1988 Færøyene
Høgiklettur Christian 2013 Christian I Grotinum 2013 Kings Cross 2011 Altaire 1994 73,0 1987 Færøyene
Tummas T Norderveg 2013 Brennholm 2006 64,0 2002 Færøyene
Slættaberg Kanstadfjord 2012 Solvår Viking 2006 Gunnar Langva 2004 Serene 1997 Serene V 1997 49,9 1998 Færøyene
 

Grønland

Polar Amaroq Gardar 2013 83,8 2000 Polar Seafood
Timmiarmiut Atlantic Viking 2013

Sæviking 2006

Regina C 2001

55,2 1988 Timmiarmiut Shipping
Tuugalik Hopen 66,4 2002 Royal Greenland
 

Irland

Veronica
  • stanger 2010 Gitte Henning 2010 Østanger 2010 Gitte Henning 2008
55,9 2000 Til Irland
Genesis II Bømmelbas 2011

Kvalskjær 2010

53,0 2004 Irland
 

Island

Beitir Polar Amaroq 2013 Eros II 2013 Eros 2013 75,9 1997 Sildarvinnslan
Borkur Malene S 2014 80,3 2012 Sildarvinnslan
Hoffell Smaragd 2014 67,78 1999 Lodnuvinnslan
Rifsnes Polarbris 2013

Skarhaug 2007

43,5 1999 Hradfrystihus Hellisands
Sigurdur Magnarson 2014 80,3 2014 Isfelag Vestmannaeyar
 

Marokko

Adrar Bømmelbas, 2013

Havglans 2011, Leinebjørn 1999

59,0 1978 Marokko
Buland Røttingøy 2011

Rogne 2001

Christina S 1997

Ny Dolsøy 1988

 

60,0 1988 Belize
Ligrunn 2 Ligrunn 2013 Geysir 2006 65,7 1979 Marokko
Meya Magnarson 2012

Krossøy 2009

Jona Edvalds II 2009

Jona Edvalds 2008

Adenia II 2003

Jona Edvalds 2003

Adenia II 2003

Petur Johnsson 1994

57,6 1987 Marokko
Vikingbank Vikingbank 2012

Quo Vadis 2012,

Morten Einar 2006

  • stanger, 2004

Jon Sigurdsson, 2003

Kings Cross, 1996

Torbas, 1987

 

56,1 1978 Marokko
 

Russland

Brattegg Brattegg 2011

Atlantic 1992

56,9 1987 Russland
Kamchatka Harvest Andenesfisk 2013 54,2 1996 Russland
Kapitan Dolgikh Prestfjord 2011 56,9 1987 Russland
Melkart 3 Andøybuen 2011 Varegg 2008 Møgstertrål 1998 Tampen 1996 62,9 1988 Russland
Rybak Havbryn 2012 Havbris 2009 Ole Sætremyr 2003 Nestor 1997 Rybak 1996 60,5 1991 Russland
Sapphire II Havstrand 2013 65,5 1987 Russland
 

Storbritannia

Havilah Brestur 2014

Havsnurp I 2012

Havsnurp 2012

51,9 1999 Storbritannia
 

Sverige

Clipperton Gollenes 52,0 1999 Sverige

Kilder: Skipsregisteret/Sjøfartsdirektoratet, Fleetmoon, DNV, Maritime-Connector, Fartøyregisteret/Fiskeridirektoratet, Marinetraffic.com, m.fl.