Det vil være begrensede leveringsmuligheter og markedsmuligheter for lodde for samfengtproduksjon, noe som innebærer at loddeflåten må være forberedt på at en god del lodde må gå til mel/olje produksjon i tiden fremover, opplyser Norges Sildesalgslag. Usikkerheten, spesielt i det japanske markedet, ble tidligere i dag påpekt her på Kystmagasinet i artikkelen “Stor usikkerhet i det japanske loddemarkedet”.


( 28.01.2009 )

[raw]

Tirsdag 27. januar meddelte FHL Norges Sildesalgslag at det vil bli innført kjøpestopp for all konsumlodde fra og med siste auksjon klokken 2100 – 2200 onsdag 4. april 2009.

 
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening og Norges Sildesalgslag møttes til prisdrøftinger for lodde til konsum for 2009 den 3. desember 2008 i Bergen.  Ifølge Sildelaget så førte ikke disse drøftingene  frem til enighet om minstepriser og saken ble derfor lagt frem for Meklingsnemnda for pelagisk fisk den 16. desember 2009 i Oslo.  Nemnda maktet imidlertid ikke å omforene partene om nye minstepriser, men la frem et forslag til nye minstepriser som Norges Sildesalgslag aksepterte.  Norges Sildesalgslag har videre fastsatt nye minstepriser i samsvar med meklingsnemndas forslag.  FHL avslo imidlertid forslaget fra Meklingsnemnda.

Med henvisning til opplysninger som er viderebragt fra FHL om markedet for samfengtlodde vil det være begrensede leveringsmuligheter/markedsmuligheter for lodde for samfengtproduksjon.  Dette innebærer at loddeflåten må være forberedt på at en god del lodde må gå til mel/olje produksjon i tiden fremover.

 

Det er de to siste døgn frem til onsdag klokken 19.00 meldt inn ti fangster på til sammen 7852 tonn. To fangster på til sammen 1740 levert av fartøyene som har vært engarsjert av fiskeridirektoratet til leiting etter lodde er inklusiv i dette kvantumet. Ingen av fangstene er levert til oppmaling. Snittprisen så langt er 1,92 kroner per kilo.

[/raw]