DEL

HAVFISK ASAs trålere får økte kvoter av torsk etter at Fiskeridirektoratet har besluttet å retildele kvoter til alle trålere.


( 10.12.2013 )

[raw]

Fiskeridirektøren har besluttet å øke torskekvotene til torsketrålerne med 170 tonn rund vekt pr. kvotefaktor. HAVFISK har 29,61 kvotefaktorer for torsk og retildelingen innebærer en samlet kvoteøkning for torsk på 5 033 tonn rund vekt. Dette innebærer en økning på om lag 10 prosent i torskekvoten for HAVFISK.

– Økningen er svært positiv og gir oss et meget godt driftsgrunnlag for resten av året, uttaler konsernsjef Olav Holst-Dyrnes i HAVFISK ASA.

 

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.