DEL

Ifølge FAO er det norsk bruk av parasittmidler mot lakselus som gjør at eksporten til USA faller som en stein. Et møte i USA i mars mellom norske og amerikanske myndigheter ser ut til å være mislykket.


( 07.06.2011 )

[raw]

Kystmagasinet er kjent med at representanter for Fiskeridepartementet, Mattilsynet og ambassaden i Washington 10. mars deltok i et møte med Center for Veterinary Medicine, Center for Food Safety and Applied Nutrion, som er en del av US Food and Drug Administration, samt Envorinmental Protection Agency.  Hensikten med møtet var å finne svar på hvordan man kan unngå at norsk bruk av parasittmidler til behandling av lus fører til problemer for norsk eksport av laks.

På møtet ble det fra norsk side redegjort for luseproblemer og hvordan disse behandles. Det ble fra amerikansk side opplyst at ingen av de midler som brukes til å behandle norsk laks med er lovlige i USA. Det betyr at fisk som eksporteres til USA må være uten sporbare rester av disse. Det betyr også at kravene må anses som strengere enn kravene for eksport til EU, hvor bruk av parasittmidler er lovlig.

I juniutgaven av Food Outlook – Global Market Analysis, som utgis av FNs matvareorganisasjon FAO, er følgende forklaring gitt på fallet i norsk eksport av laks til USA:

– Norsk lakseeksport til USA har falt dramatisk I 2011 på grunn av uenighet med United States Food and Drug Administration (FDA) om tillatte midler til behandling av lakselus.

Ifølge Eksportutvalget for Fisk sin månedlige eksportstatistikk, som ble offentliggjort denne uken, ble det i perioden januar til og med mai eksportert 11.809 tonn laks rund vekt. Det er, som FDA karakteriserer, et dramatisk fall fra samme periode i fjor. Da ble det eksportert 21.790 tonn laks rund vekt til USA.

Paul T. Aandahl som arbeider med markedsadgang i Eksportutvalget for Fisk. Han sier til Kystmagasinet.no at han er helt ukjent med at det er innført noen som helst restriksjoner på norsk laks til USA:

– Det stemmer at reglene for bruk av lusemidler er ulike i EU og USA. Men jeg tror ikke årsaken til fallet i eksporten ligger der. Det skyldes nok heller endringer i valutakurs og tilgjengelighet av amerikansk villaks. I tillegg kan det være at noen firmaer er mer forsiktige med å eksportere laks til USA som følge av diskusjonen vedrørende bruk av midler mot lakselus. Men jeg kjenner ikke til noen tilfeller hvor slike midler har blitt funnet og norsk laks stoppet, sier Aandahl. Han ber Kystmagasinet også å kontakte Egil Sundheim i EFF, samtidig som han sier at uttalelsen i FAOs rapport kan være negativ om noen forstår det dit hen at laksen inneholder lusemidler. Sundheim han var ikke tilgjengelig å telefon i går kveld.

Mattilsynet har etter det Kystmagasinet kunne finne ut i går kveld, ikke informert norske eksportører om restriksjoner på norsk lakseeksport til USA. Det er heller ikke mulig å finne informasjon hos FDA som tyder på at det er lagt restriksjoner på norsk laks som hindrer eksporten til USA. Skulle informasjonen i FAO sin rapport være feil, vil sannsynligvis norske myndigheter måtte reagere raskt for å få FAO til å trekke tilbake denne.
Kystmagasinet kommer tilbake med mer.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.