Tilapia er en av verdens viktigste fiskearter. Det ble i fjor produsert nærmere sju millioner tonn tilapia i intensive eller semi-intensive oppdrett eller fra fiskerier i ferskvann. Kina alene produserte nærmere to millioner tonn.

I mange år ble tilapia sett på som en svært hardfør fisk som var lite utsatt for sykdom og som tålte svært variabel vannkvalitet. Den var med andre ord en perfekt fisk for oppdrett. I mai så FNs matvareorganisasjon FAO seg nødt til å gå ut med en advarsel i forbindelse med spredning av et virus som er gitt navnet Tilapia Lake Virus. Viruset, som forårsaker svært høy dødelighet, er til nå rapportert i fem land på tre kontinenter; Colombia, Equador, Egypt, Israel og Thailand. I mange tilfeller har mortaliteten i smittede anlegg vært på rundt 90 prosent.

Fisken er, som verdens nest viktigste oppdrettsart målt i kvantum, svært viktig for matforsyning og ernæring i mange land, og den spesielt viktig siden det er en relativt rimelig fiskeart som sørger for mat til mennesker uten høy betalingsevne. I de fleste land selges tilapia hel, levende eller sløyd for rundt åtte kroner til 20 kroner per kilo.