- Det har vært et helt fantastisk fiske på Ringkøbing Fjord, både med godt fiske etter sik, og nå også et helt fantastisk ålefiske, det beste på mange år, sier den danske fiskeren Alex Vejlgaard Hansen til nettstedet Fiskeriforum.dk.

Fiskeren hadde noen dager tidligere fått cirka hundre kilo med ål i rusene, i tillegg til 150 kilo som var under minstemål. Dette ser fiskeren som et tegn på at bestanden av ål i Ringkøbing Fjord igjen er i vekst. Bare et par dager etter at han hadde levert hundre kilo, kunne han levere ytterligere 85 kilo, samtidig som rundt like mye ål som var under minstemål ble satt tilbake.

Det er i sommer satt ut to millioner ål i vann, elver og ved kysten av Danmark. Dette er glassål som er fanget i Syd-Europa, hvor bestandene fortsatt er store nok til at det kan fiskes glassål. Denne glassålen fôres i tre til seks måneder etter at den er fanget. Når den slippes ut har den en vekt på to til fem gram. Utsettingen av ål er i hovedsak finansiert med EU-midler gjennom det Europeiske Havog Fiskerifond. Det ble i 2012 bare fisket 182,5 tonn ål i Danmark. Siden har fangstene gått noe opp. I 2014 var fangsten 500 tonn og i fjor 374 tonn.