Torsdag 27.november avholdes fagdagen innen marin ingrediensindustri og marint restråstoff.


( 10.11.2014 )


Dagen er et samarbeid mellom FHL og FHF. Den samler de sentrale aktørene innen feltet og vil også i år dekke et bredt felt, med fokus på råstofftilgang og råstoffutnyttelse.

 

Program:

09.00 Start

– Velkommen ved Kristin Alnes, FHL  og Stein Ove Østvik, FHF

Analyse av marin ingrediens industri
Roger Richardsen, Sintef Fiskeri og havbruk AS

Potensialet i våre havområder
Knut Sunnanå, Havforskningsinstituttet

Industriell produksjon av marin biomasse fra lavere trofisk nivå
Gunvor Øie, Sintef

Høsting fra lavere trofisk nivå
Nils Tokle, Planktonic AS

Perspektiver for utnyttelse av restråstoff hvitfisk havfiskeflåte
TBD

11.30 – 12.30  Lunsj

 

Statssekretær Amund Drønen Ringdal, Nærings- og fiskeridepartementet

 

– Hvordan vil råstoffindustrien posisjonere seg for å sikre tilgang av råstoff
Trond Iversen, Tarven AS

Råstoffbehandling – kvalitet og logistikk; vesentlig for videre vekst i
  ingrediensindustrien
Halvor Nygård, Nofima; Ana Karina Carvajal, Sintef Fiskeri og havbruk; Tom
Ståle Nordtvedt, Sintef Energi.

Råstoffutfordringene – hvordan vil fôrindustrienløse disse i fremstiden?
Petter Martin Johannessen, EWOS

Mel fra hvitfiskflåten – fiskeprotein til humant bruk
Alfred Halstensen, Halstensen Granit AS

Challanges and realistic opportunities in the use of by-products from
processing 
of fish and shellfish
Ragnar L. Olsen, UiT

– Oppsummering

15.00 Slutt

Påmeldingsinformasjon finner du her