Det blir stadig færre fiskere. Hvert år faller antallet med 200-300. Neste år blir, etter aller solemerker, det første året med under 9000 fiskere på blad B, det vil si personer som har fiske som hovedyrke. Ifølge magasinet Piscus, som utgis av www.piscus.no, er det bare antall kvinnelige fiskere som ikke faller. Det er stabilt, […]

Det blir stadig færre fiskere. Hvert år faller antallet med 200-300. Neste år blir, etter aller solemerker, det første året med under 9000 fiskere på blad B, det vil si personer som har fiske som hovedyrke. Ifølge magasinet Piscus, som utgis av www.piscus.no, er det bare antall kvinnelige fiskere som ikke faller. Det er stabilt, eller svakt økende. Men med 4 – 5 nye kvinnelige fiskere årlig klarer det ikke å kompensere for fallet i antall mannlige fiskere.

Antall fiskere 31.12.2015 og estimat 31.12.2016

 

Antall fiskere

 

Fiskarmantallet blad B (hovedyrke)

og blad A

(bi-yrke)

 

Blad/kjønn 31.12.2015 21.12.2016 est
Blad B totalt: 9275 9065
Kvinner 261 265
Menn 9014 8800
Blad A totalt: 1871 1750
Kvinner 59 60
Menn 1812 1690

Kilde: Fiskermanntallet/Fiskeridirektoratet. Estimat basert på framskriving av tall.