Færøyske myndigheter og det færøyske havforskningsinstituttet Havstovan, har tildelt 1900 tonn makrellkvote til prosjekter som skal øke lønnsomheten i makrellfisket. Elleve bedrifter søkte ifølge www.fiskerforum.dk om kvote, som til slutt ble fordelt på åtte søkere.

De som fikk tildelt kvote var: P/F Tavan fikk 350 tonn i samarbeid med fartøyene Jupiter, Katrin Jóhanna, Arctic Voyager, Borgaran, Norðingur, Fagraberg og Høgaberg. Makrellen skal brukes til fileter og glaserte produkter i saltlake, som deretter blir fryst. Disse filetene skal i hovedsak selges til røykerier i EU.

P/F Kósin og P.P. Faroe Pelagic fikk, i samarbeid med fartøyene Norðingur og Borgarin, tildelt 350 tonn. Fangsten skal landes i Kollafjørður, hvor makrellen skal sorteres etter størrelse. Deretter blir makrellen transportert til Kósin i Klaksvík, hvor fisken sløyes, fryses og pakkes i tre til fem kilos kasser. P/F Varðin Pelagic fikk, sammen med selskapets fartøyer, tildelt 250 tonn. Denne makrellen skal benyttes til en rekke produkter.

P/F TG Seafood fikk, i samarbeid med fartøyene Fram, Eystubúgvan, Vesturbúgvan og Arctic Voyager, tildelt 250 tonn til produksjon av forskjellige sluttprodukter. Ett av målene er å utnytte en større del av makrellen enn normalt til mat. P/F Delta Seafood har, sammen med fartøyene Fram, Eystubúgvin, Vesturbúgvin, Arctic Voyager, Tummas T og Gøtunes, blitt tildelt 250 tonn. Av denne makrellen skal det produseres fryste makrellfileter.

Sp/f Glyggur Fishproteins og Bait fikk, i samarbeid med Snarfrost og TG Seafood, tildelt 200 tonn. De skal utvikle produksjonen av makrell slik at en større andel kan benyttes til agn, Markedet for agn er stort både blant færøyske linebåter og i utlandet. P/F Gulenni fikk, i samarbeid med Mtr Tummas T, P/F Vónin og P/F Varðin Pelagic, tildelt 150 tonn til bruk i et prosjekt som skal forbedre og utvikle trålteknolgi. P/F Vonin har også, i samarbeid med P/F Kinnfelli, blitt tildelt 150 tonn. Denne kvoten går til forbedre av trålutstyr med tanke på reduksjon av drivstofforbruket. Med en kilopris på 9 – 10 norske kroner er kvotene verdt rundt 17 til 19 millioner kroner.