Mye tyder på at Sea Shepherd kommer til å bruke hurtiggående patruljebåter solgt av US Coast Guard i aksjoner mot hvalfangst i Nord-atlanteren i sommer. Etter en kampanje som har ført til at Japan stoppet hvalfangsten, og vellykket kampanje mot ulovlig fiske etter tannfisk, setter Sea Shepherd nå fokus på norsk, islandsk og færøysk hvalfangst i Nord-Atlanteren.


( 03.06.2015 )

Det er foreløpig mye rykter, og lite bekreftede fakta på hva Sea Shepherd vil foreta seg i Nord-Atlanteren denne sommeren. Per 27. mai er det tidligere norske hvalfangstskipet Bob Barker og den tidligere tyske isbryteren Sam Simon flyttet til Bremen, og den spesielle havgående yachten Brigitte Bardot ligger i havn noen kilometer nedenfor Bremen. Organisasjonens «flaggskip» Steve Irwin ligger, ifølge Sea Shepherd Australia sin Facebookside, i havn i Melbourne i Australia. Dette kan ikke bekreftes av AIS-data. Siste AIS-data ble mottatt da båten ankom Melbourne 25. januar.

Hvalfangst 2

Patruljebåtene er 34 meter langer og gode for rundt 30 knop. Foto US Coast Guard.

 

Skal bruke fem skip

Sea Shepherd har til TV2 opplyst at tre skip er klare, mens to klargjøres. Kystmagasinet kan avsløre at de to skipene som klargjøres er to patruljefartøyer solgt til organisasjonen av US Coast Guard. Det finnes ingen alternative skip de kan bruke, om de som opplyst skal bruke fem skip i aksjonene mot nordatlantisk hvalfangst.

 

Kjøpt på auksjon

Ifølge den amerikanske avisen Capital Gazette i Annapolis, ble det i havnen i Annapolis i januar observert to ex.US Coast Guard patruljefartøyer utstyrt med flaggene til Sea Shepherd.

 

Dette er ifølge US Coast Guard patruljefartøyer med en lengde på 34 meter og cruisefart på 30 knop. De har drivstoffkapasitet som holder til over 3000 sjømil. Kanskje blir denne økt etter ombygging og klargjøring, som har tatt rundt fire måneder.

Hvalfangst 3

Bob Barker (bildet), Sam Simon og Brigitte Bardot ligger I Bremen og venter på patruljebåtene. Her kolliderer Bob Barker med hvalfangstskipet Nisshin Maru. Pressefoto Eliza Muirhed/Sea Shepherd.

 

Sea Shepherd vil ikke bekrefte

Capital Gazette henvendte seg til Sea Shepherd for å få bekreftet eller avkreftet at de hadde tatt over disse to fartøyene. Men Sea Shepherd ville verken bekrefte eller avkrefte. Havnemyndighetene kunne bare opplyse at fartøyene var kjøpt på auksjon i Baltimore, og lå i havnen for å bli gjort sjødyktige for seilas til Florida hvor de skulle konverteres til nye oppgaver.

 

Ifølge de opplysninger Kystmagasinet har funnet, kjøpte representanter for Sea Shepherd fartøyene på auksjon i desember. De betalte 175.300 dollar for Block Island og 275.800 dollar for Pea Island. Fartøyene er, når dette skrives, ikke registrert med navn koblet mot deres IMO-nummer i noe register. Sea Shepherd ønsker ikke å la hvalfangere i Nordøst-Atlanteren få informasjon om disse fartøyene.

Hvalfangst 4

Bridgitte Bardot er en lystbåt hjemmehørende I Australia. Pressefoto Sea Shepherd.

 

Trenger moderfartøy

Fartøyene vil ikke operere på egen hånd. Det mest sannsynlige er at fartøyene Bob Barker og Sam Simon vil fungere som forsyningsfartøy for disse. Det er mye som tyder på at Steve Irwin blir liggende i Australia for å kunne brukes i antarktiske farvann. Fartøyene Bob Barker og Sam Simon vil være moderfartøyer for patruljebåtene og Brigitte Bardot. Disse vil veksle om å gå til havn for å bunkers og forsyninger i Tyskland eller Nederland

 

Siden norsk hvalfangst foregår i norsk økonomisk sone vil det bli en mus og katt lek mellom Kystvakten og Sea Shepherd. Det er her fordelen med små raske patruljebåter kommer inn. De kan sannsynligvis manøvrere raskere enn større norske kystvaktfartøyer, samt bevege seg atskillig raskere enn hvalfangstbåtene.

 

Det er ikke første gang Sea Shepherd kjøper patruljebåter eller oppsynsfartøyer. Steve Irwin ble bygget for skotsk fiskerioppsyn. Bob Barker ble ombygget fra fiskefartøy til kystvaktfartøy og siden standby-fartøy for bruk offshore, før det ble kjøpt av Sea Shepherd.

Hvalfangst 5

Sam Simon er bygget i Japan. Dette fartøyet vil sammen med Bob Barker fungere som moderskip for Brigitte Bardot og de to patruljebåtene. Foto Saberwyn/Wikipedia Commons.

 

Skal bygge nytt fartøy

Sea Shepherd opplyste tidligere i år at de var i forhandlinger med Damen Group i Nederland om å bygge et fartøy spesialtilpasset deres behov. Det skulle være hurtig, ha helikopterdekk, isklasset og ha stor bunkerkapasitet. Skipet skulle være klart for hvalfangstsesongen i Antarktis 2016/17. Dette ble annonsert da de mottok 8,3 millioner euro fra et nederlandsk lotteri. Siden har det vært stille.

 

Det vil overraske om organisasjonen velger å bygge et skip. Fartøyene brukes i aksjoner som innebærer at de kan gå tapt ved forlis eller bli konfiskert av andre land. Canada har tidligere tatt beslag i ett fartøy som siden har blitt hugget. Kjøpet og ombygging/modernisering av to patruljebåter i desember binder opp mye kapital. Samtidig vil en aksjon som involverer fem fartøyer koste. Damen-fartøyet som er vist frem på tegninger vil neppe ha noen prislapp under 70 – 80 millioner kroner. Det er med andre ord grunn til å anta at dette var mer en drøm enn en realitet. Noen eldre patruljebåter kan Sea Shepherd ha råd til å miste. Planene om et nybygg har om ikke annet tatt bort mye oppmerksomhet rundt de to tidligere militære patruljebåtene.

 

Årets norske kvote er på 1286 vågehval, og 21 fartøyer deltar. Fangsten er allerede godt i gang utenfor Finnmark. I fjor ble det skutt 736 vågehval mot 594 i 2013. Det spørs om Sea Shepherd kommer i gang med sine aksjoner før markedet er mettet på hvalkjøtt. I fjor ble hvalfangsten avsluttet i midten av august.

Hvalfangst 6

Slik, eller lignende, skal det nye fartøyet Sea Shepherd ser for seg å bygge ut. Spørsmålet er om organisasjonen er tjent med å sette inn et dyrt nybygg i aksjonene. Meldingen har om ikke annet tatt oppmerksomhet vekk fra kjøpet av militære patruljebåter.

 

Sea Shepard fartøyer

Bob Barker, loa 51,4 m.. Bygget i Norge 1950. Flagg Nederland. Ligger i Bremen (27.05.2014)

Block Island, 34 m.. Flagg USA. Bygget 1991

Pea Island. Loa. 34 m.. Flagg USA. Bygget i USA 1991.

Steve Irwin. Loa 60 m.. Bygget i Storbritannia 1975. Flagg Nederland. Ligger i Melbourne (10.05.2014)

Brigitte Bardot. Loa 35 m.. Bygget i Australia? 1998. Flagg Australia. Ligger i Hamburg (10.05.2014)

Sam Simon. Loa 55,5 m.. Bygget i Japan i 1993. Ligger i Bremen (10.05.2014)

???? Skal ifølge Sea Shepherd bygges ved ett av verftene til Damen Group i Nederland.

Hvalfangst 7Hvalfangsten er godt i gang. Det spørs om Sea Shepherd rekker å bli til stort hindrer for de 21 hvalfangerne som deltar i årets fangst før den er over. Foto Terje Engø.

 

Aksjoner mot Nordatlantisk hvalfangst:

1979: Prøver å senke hvalfangstfartøyet Sierra som fangster hval uten lisens. Forsøket skjer ved å kjøre inn i baugen og i siden på Sierra med fartøyet Sea Shepherd som har fått baugen fylt med 100 tonn sement. Sierra påføres store skader, men klarer å komme til land for reparasjon.

 

1980: Hvalfangstfartøyet Sierra senkes i Lisboa ved å plassere sprengladninger på skroget. De to hvalfangerne Isba I og Isba II senkes i Vigo havn ved bruk av sprengstoff plassert på skroget.

 

I 1986 senket Sea Shepherd de to islandske hvalfangerne Hvalur 6 og Hvalur 7 ved å åpne bunnventilene mens fartøyene lå i havn i Reykjavik.

 

1992: Forsøkte å senke hvalbåten Nybræna ved kai i Lofoten ved å åpne bunnventilene.

 

1994: Kystvaktfartøyet Andenes kolliderer med Whales Forever i et forsøk på å oppbringe fartøyet. Whales Forever påføres så store skader at organisasjonen velger å selge fartøyet. Samme år prøver aktivister fra organisasjonen å senke hvalbåten Senet ved kai i Gressvik. Forsøket mislykkes.