DEL

Cflow Fish Handling AS kan se tilbake på en eventyrlig vekst fra Gunnar Hoff og to andre medarbeidere hoppet av MMC/Optimar-systemet og startet egen virksomhet for seks-syv år siden. I dag er de 30 ansatte, og omsetningen passerte i fjor 60 millioner kroner. Cflow leverer komplette systemer for transport av fisk fra sjø til produksjonslinjer, med vakuumpumper som et sentralt element i dette.


( 04.05.2009 )

[raw]

Vi møtte daglig leder Gunnar Hoff en tidlig vårdag i slutten av mars i selskapet sitt bygg på Holsneset i Langevåg, en halvtimes kjøring fra Ålesund. Her har de flotte kontorlokaler og en stor og godt utstyrt verkstedhall for maskinering og produksjon av pumper og utstyr. Hoff forteller at de ved etableringen av selskapet i 2002 var tre aksjonærer, men at de nå er tre til på eiersiden. De 30 ansatte er fordelt på 20 i Norge og 10 på selskapets to avdelinger i Chile, i Puerto Montt og Conseption.

 

Gründerne hadde meget god kjennskap til markedet både i Norge og Chile da selskapet ble etablert. De var også heldige med timingen, spesielt i sistnevnte land, ved at de fikk med seg starten på byggeboomen av brønnbåter, hvor de er en sentral leverandør av vakuumpumper og systemer for transport og behandling av levende fisk. Cflow er også en stor aktør på landsiden, og de har de siste årene blant annet vært med på byggingen av to store pelagiske fabrikker i Chile. På den ene hadde de hovedentreprisen, mens de var en av de sentrale underleverandørene på den andre.

 

 

Cflow er leverandør av komplette fabrikker til fiskeindustrien. Foto: Cflow.


-Det essensielle er finne løsninger på utfordringer og å ha evne til å tenke annerledes. Vi er spesielt gode på å lage komplette løsninger for transport av fisk. I Chile hadde vi ansvaret for alt som hadde med håndtering av fisken å gjøre, fra opptak fra båt og transport frem til prosesslinjene, helt frem til fisken gikk i fryseren. På den pelagiske fabrikken hvor vi hadde hovedentreprisen, ble det opprinnelige oppdraget sluttført ved årsskiftet 2007/2008. Men nå er eierne av den pelagiske fabrikken i gang med videre utbygging, og vi er med videre i prosjektet, sier en fornøyd Gunnar Hoff.

 

Han forteller at de fortsatt satser videre på markedet i Chile, og at det ikke eksisterer noen planer om å endre på selskapsstrukturen eller gjøre noe med de 10 ansatte i landet. Cflow har også jevnlig oppdrag i andre deler av verden, både i Kina, Japan, Peru, Irland, Færøyane, Russland, Spania og Skottland. Faktisk er det slik at det meste av omsetningen i selskapet tradisjonelt har kommet fra oppdrag internasjonalt. Fjoråret var litt unormalt i så måte, da de fleste ordrene kom fra Norge og landene rundt Nordsjøen. I Cflow prøver de hele tiden å ha fokus på områdene der det skjer noe, og de regner seg selv om et tilpasningsdyktig selskap.

 

I 2006 var omsetningen i Cflow Fish Handling AS rundt 30 millioner kroner, og i fjor altså 30 millioner høyere. Gunnar Hoff forventer imidlertid ikke samme veksttakt i årene som kommer. Selskapet vil fortsatt ha hele verden som marked for sine produkter. Hoff tror på økt aktivitet på markedet for fiskefartøy i tiden som kommer. Noen av flåtegruppene begynner å oppnå høy alder, og før eller siden vil det tvinge seg frem nybyggingsaktivitet på den fronten, mener lederen. Han ser også rimelig lyst på laksenæringen, og fremtidige oppdrag til denne.

 

Selv om landindustri og oppdrett er viktige bransjer, er selskapet fra Langevåg også en kjent aktør når det gjelder leveranser av vakuumpumper og annet utstyr til fiskefartøy. Cflow hadde blant annet leveranser av vakuumpumper, silekasse og fordelingsutstyr til Havstål, og de er for tiden engasjert på fartøyet Voyager, som bygges ved Karstensen Skibsværft AS i Danmark. Selskapet har leveranser av styresystemer til RSW-anlegget, vakuumpumper, rørsystemer, ballastsystemer og dekksutrustning. Nybygget skal være ferdig i desember i år, og Cflow er i gang med å produsere utstyret som skal monteres etter hvert som byggingen av båten går sin gang.

 

Når det gjelder Norge er selskapet for tiden i sving med produksjon og leveranser av et større vakuumanlegg med tilhørende transportsystemer til et lakseslakteri på Skjærvøy i Troms. Gunnar Hoff opplyser at det meste av utstyret de leverer er egenutviklet. Selskapet har egne designere som utvikler og konstruerer tekniske løsninger på data. Cflow lager også sine egne styringssystemer. Og i selskapet store verkstedshall blir tegninger gjort om til konstruksjoner i aluminium og rustfritt stål.

 

Når det gjelder vakuumsystemene til Cflow, er skånsom behandling av fisken satt i høysetet, noe som ikke minst er viktig når det gjelder behandling fisk fra RSW-tanker i fiskefartøy. Hoff sier at det ikke skal mye til før man klipper en makrell ved pumping av fisk fra båt, og da er det med en gang snakk om tap på 8-10 kroner. Og skjer det hyppig ved pumping av en stor fangst fra båt til anlegg, er det snakk om store tap. Cflow har laget pumpesystemer hvor man unngår skader på fisken. De har overført teknologien fra håndtering av levende laks fra brønnbåter, hvor de er for spesialister å regne og hvor skader på fisken har enorm betydning for kunden.

 

-Vi har brukt mye tid på utvikling av riktig design og styring av våre pumpesystemer, og vi har kommet frem til et sluttprodukt som gir fisken meget skånsom behandling. Det er ikke minst viktig for kystflåten, spesielt under notfiske etter sei, Torsk og makrell. Vi ser nå at de vi har levert pumpesystemer til, oppnår en betydelig gevinst ved at man unngår skader på fisken. Vi er fornøyde med produktene vi har utviklet, og vi er også glade for at det nå rettes mer fokus mot dette med kvalitet på fisken, sier Hoff til slutt.

 

Artikkelen har stått på trykk i siste utgave av Kystmagasinet.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.