Norge eksporterte sjømat til en verdi på 32,7 milliarder kroner første halvår i 2014.


( 04.07.2014 )

Første halvår av 2014 har vært eventyrlig for norsk sjømateksport med en oppgang på 20 prosent på samme tidsperiode i fjor. Dette tilsvarer en verdi på 5,3 milliarder ekstra.

 

Norges sjømatråd melder at vi aldri har eksportert for så mye på sjømatsiden. 32,7 milliarder kroner er også ny rekord for juni måned. Sammenlignet med samme måned i fjor er dette en oppgang på 417 millioner, noe som tilsvarer 10 prosent.

 

– Norge er en viktig leverandør av sjømat på verdensmarkedet og etterspørselen etter norske produkter har vært svært god første halvår. Veksten i sjømateksporten skyldes først og fremst at økningen i etterspørselen etter laks er større enn tilbudsveksten og at forbrukerne i våre tradisjonelle torskemarkeder har etterspurt torskeprodukter fra Norge etter tidenes vinterfiske, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd.

 

Rekord for laks

Lakseekporten viser en oppgang på 24 prosent og passerte 21,5 milliarder kroner i det første halvåret. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i juni måned 36,03 kroner mot 40,97 kroner i juni 2013. Som for foregående måned er Polen, Frankrike og Russland største kjøpere av laks fra Norge.

 

 

Opp for makrell, klippfisk og saltfisk

Man noterer en nedgang på 10 prosent for sild. Makrellen derimot ølte med 41 prosent første havlår til totalt 900 millioner kroner. Både klippfisk og saltfisk har også opplevd en oppgang på henholdsvis 6 og 25 prosent.

 

Både fersk og fryst torsk opp

Det er positive tall for både fersk og fryst torsk det siste halvåret. Eksporttallene for fersk torsk økte med 40 prosent  til en totalverdi på 1,2 milliarder kroner. Fryst torsk så en økning i eksporten på hele 30 prosent, og nådde en totalverdi på 1,1 milliarder kroner.

 

 

Du kan lese mer om eksporttalene hos Norges Sjømatråd.